BIPŚroda, 31.5.2023

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu gnieźnieńskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Z usługi skorzystać można w dziesięciu miejscowościach: Gnieźnie, Czerniejewie, Kiszkowie, Kłecku, Łubowie, Mieleszynie, Niechanowie, Trzemesznie, Witkowie i Żydowie.

Z darmowej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed otrzymaniem pomocy osoba taka musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na dyżurach oznaczonych w harmonogramie jako prowadzone przez organizację pozarządową nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Dyżury pełnione są codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dyżury oznaczone jako „organizacja pozarządowa” zostały powierzone przez powiat gnieźnieński do prowadzenia stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie. W punktach tych pomoc prawna również świadczona jest wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych.

GNIEZNO
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pokój 0.21 (parter)


Poniedziałek
od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
od godz. 15.00 do 19.00 (radca prawny)

Wtorek       
od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
od godz.15.00 do 19.00 (radca prawny)

Środa
od godz. 7.00 do 11.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek
od godz. 7.00 do 11.00 (adwokat)
od godz.15.00 do 19.00 (radca prawny)

Piątek
od godz. 15.00 do 19.00 (organizacja pozarządowa)

CZERNIEJEWO
Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, Czerniejewo

Wtorek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek
od godz. 09.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

KISZKOWO
Halawidowiskowo-sportowa, ul. Polna 33, Kiszkowo


Wtorek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa
od godz. 9.00 do 13.00 (radca prawny)

Piątek
od godz. 9.00 do 13.00 (radca prawny)

KŁECKO
Ośrodek zdrowia, ul. Słoneczna 25, Kłecko

Poniedziałek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa
od godz. 10.00 do 14.00 (adwokat)

Piątek
od godz. 10.00 do 14.00 (adwokat)

ŁUBOWO
Urząd Gminy w Łubowie, Łubowo nr 1


Wtorek
od godz.14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Piątek
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

MIELESZYN
Urząd Gminy w Mieleszynie, Mieleszyn nr 23


Poniedziałek
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Piątek
od godz. 11.00 do15.00 (organizacja pozarządowa)

NIECHANOWO
Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, Niechanowo


Czwartek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

TRZEMESZNO
Urząd Stanu Cywilnego w Trzemesznie, ul. 1 Maja 1, Trzemeszno


Poniedziałek
od godz. 9.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

Wtorek
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Środa
od godz. 9.00 do 13.00 (adwokat albo radca prawny)

Czwartek
od godz. 13.00 do 17.00 (adwokat albo radca prawny)

WITKOWO
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Witkowo


Poniedziałek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Środa
od godz. 13.00 do 17.00 (organizacja pozarządowa)

Czwartek
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

ŻYDOWO
ul. Kościuszki 34, Żydowo


Środa
od godz. 14.00 do 18.00 (organizacja pozarządowa)

Piątek
od godz. 09.00 do 13.00 (organizacja pozarządowa)

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki