BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Samorządowcy o wspólnych sprawach

Samorządowcy o wspólnych sprawach

Szefowie wszystkich gmin z terenu powiatu, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz gnieźnieński radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się na pierwszym w tej kadencji Konwencie Samorządowym Powiatu Gnieźnieńskiego.

Konwent odbył się w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Ideą cyklicznie organizowanych spotkań Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego ma być wzajemna wymiana doświadczeń, omówienie bieżących działań oraz współpraca w zakresie realizacji zadań samorządowych.

Jednym z głównym zagadnień podjętych na spotkaniu były inwestycje drogowe. Rozmawiano przede wszystkim o planach inwestycyjno – remontowych na drogach powiatowych oraz o zasadach współpracy pomiędzy gminami a powiatem. Ustalono, że w roku 2019 zostanie opracowany wieloletni plan drogowy obejmujący okres kadencji obecnych władz, czyli do roku 2023.

Dyskutowano również na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego poinformował, iż w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z wszystkimi prywatnymi przewoźnikami świadczącymi swoje usługi na terenie powiatu.

Została również przedstawiona informacja na temat bieżącej działalności a także planów dalszej rozbudowy Szpitala Pomnika Chrztu Polski, a także na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu. Ponadto ustalono, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli miasta i powiatu w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w związku z nadchodzącymi od 1 września br. zmianami w szkolnictwie średnim. Zmiany w oświacie są efektem wygaszenia gimnazjów i tzw. podwójnym rocznikiem uczniów kończących naukę.

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec lutego br.  

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki