BIPPiątek, 09.6.2023

Koalicja dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Koalicja dla Powiatu Gnieźnieńskiego

27 listopada br., w gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym liderzy ugrupowań tworzących koalicję w Powiecie Gnieźnieńskim, podpisali porozumienie definiujące priorytety współpracy w kadencji 2018-2023.

Pierwszym i co zgodnie podkreślano - najważniejszym punktem przyjętego programu jest dokończenie budowy powiatowego szpitala, a także poprawa organizacji pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W koalicyjnym porozumieniu ujęto ponadto zapisy dotyczące inwestycji drogowych, bezpieczeństwa mieszkańców, w tym współpracy z powiatowymi służbami i inspekcjami, edukacji, wsparcia organizacji społecznych, czy też kierunków wspólnych działań w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska. 

Porozumienie gwarantuje również szeroką współpracę przedstawicieli samorządów każdego szczebla oraz parlamentarzystów.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki