BIPCzwartek, 01.6.2023

SOSW nr 2 otrzymał nowy samochód i specjalistyczne pomoce dydaktyczne

Samochód został zakupiony częściowo za środki z budżetu powiatu oraz z PFRON-u. Dotychczas używany samochód został przekazany do domu dziecka w Trzemesznie.

Z kolei specjalistyczny sprzęt dydaktyczny szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przekazane pomoce będą wykorzystywane do terapii audio-psycho-lingwistycznej polegającej na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Metodę tę stosuje się u dzieci z zaburzeniami mowy, koncentracji oraz mającymi trudności szkolne. Ośrodek jest jedną z 200 placówek w Polsce, które otrzymały sprzęt wartości 224 343,86 zł do prowadzenia zajęć tą metodą.

Dodatkowo szkoła została doposażona w wysokiej jakości pomoce dydaktyczne zakupione również ze środków EFS. Ministerstwo przeznaczyło zestawy pomocy do kształtowania umiejętności i przyswajania podstawowych pojęć z zakresu m.in. wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, poczucia czasu oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej specjalnej i klasach życia. Wartość przekazanych środków dydaktycznych wynosi 54 129,80 zł.

SOSW nr 2 w Gnieźnie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek jest placówką zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki