BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Lasy wciąż odczuwają skutki ubiegłorocznej nawałnicy

Lasy wciąż odczuwają skutki ubiegłorocznej nawałnicy

W dniu 1 lutego br. w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno odbyło spotkanie podsumowujące postęp prac Nadleśnictwa Gniezno wykonanych na terenie lasów dotkniętych klęską huraganowego wiatru w dniu 11 sierpnia 2017 r. oraz informujące o planowanych przez nadleśnictwo działaniach w roku 2018.

Raport przedstawili: Tomasz Markiewicz – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Michał Michalak - nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno oraz Artur Łachowski - zastępca nadleśniczego, prezentując prace dokonane w pierwszym półroczu po nawałnicy za pomocą konkretnych liczb i faktów. Można śmiało stwierdzić że jest to największa klęska żywiołowa, jaka dotknęła polskie leśnictwo w przeciągu jego wiekowej historii.

Obszar nadleśnictwa objęty klęską huraganu to ok 6100 ha – to ponad 30% powierzchni całego nadleśnictwa (powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Gniezno wynosi 19635 ha). Najbardziej, bo aż w 70-80 % powierzchni ucierpiały leśnictwa Kowalewko i Nowaszyce.

Aby lepiej to zobrazować można to przedstawić w następujący sposób: z powodu szkód wyrządzonych przez huragan nadleśnictwo jednorazowo musi uprzątnąć z powierzchni leśnej taką ilość drewna jaką w normalnych warunkach pozyskałoby z powierzchni całego nadleśnictwa przez kolejne 12 lat...

W spotkaniu podczas którego zaprezentowana została prezentacja multimedialna obrazująca rozmiar zniszczeń oraz podjęte już działania usuwające fatalne skutki nawałnicy na terenie powiatu gnieźnieńskiego, mieli okazję uczestniczyć zaproszeni goście, m. in. posłowie – Zbigniew Dolata i Krzysztof Ostrowski oraz przedstawiciele innych parlamentarzystów, Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Mieleszyn i Burmistrz Gminy Czerniejewo, przedstawiciele Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska pokreśliła, że huraganowy wiatr, który wystąpił na terenie powiatu gnieźnieńskiego wyrządził niespotykane dotychczas szkody w drzewostanach, także tych, które są własnością osób fizycznych. Do tej pory z tego powodu Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wydało 92 decyzje zezwalające na dokonanie cięć sanitarnych spowodowanych zniszczeniami na skutek klęski huraganowego wiatru. Wspólnie z pracownikami nadleśnictw dokonano 92 lustracje terenowe (łącznie ponad 360 ha lasów) szacując obszar zniszczeń. Wstępnie do całkowitego zrębu zakwalifikowano ok. 80,96 ha lasów (w tym 75,63 ha na terenie Nadleśnictwa Gniezno i 5,33 na terenie Nadleśnictwa Gołąbki). Pozostała powierzchnia została przeznaczona do cięć sanitarnych (usunięcie wywrotów, złomów i drzew mocno pochylonych).

Starosta zaznaczyła również, jak bardzo ważne jest aby właściciele zdewastowanych lasów zdołali w szybkim tempie uporządkować teren poklęskowy poprzez uprzątnięcie lasu z „rumoszu” drzewnego, stwarzając tym samym warunki do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Zachęciła również do składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie osoby, które jeszcze tego nie uczyniły.

Po konferencji w siedzibie Nadleśnictwa uczestnicy spotkania udali się następnie na oględziny po terenach objętych zniszczeniami.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki