BIPŚroda, 07.6.2023

Nowi przewodnicy turystyczni potrzebni od zaraz

Nowi przewodnicy turystyczni potrzebni od zaraz

Powiat Gnieźnieński wspiera Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski”w przeprowadzeniu pilotażowego kursu przewodnickiego po Szlaku Piastowskim. W  nowym sezonie turystycznym kadrę przewodnicką ma zasilić min. 15 nowych przewodników.

Braki kadrowe na rynku pracy są odczuwalne również w branży turystycznej. W obliczu stałego wzrostu odwiedzin powiatu przez turystów, i tym samym wzrostu zainteresowania usługami przewodnickimi, zaistniała pilna potrzeba zwiększenia liczby przewodników turystycznych.

Kurs rozpocznie się w połowie lutego i potrwa do końca kwietnia 2018 roku. Zakłada się przeszkolenie min. 15, max. 21 osób. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, mają co najmniej średnie wykształcenie oraz cechują się dobrym stanem zdrowia. O przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kurs przewodnicki kierowany jest przede wszystkim dla ludzi z pasją, doszukujących się historii w otaczającej przestrzeni, zainteresowanych regionem. To również zadanie adresowane dla osób towarzyskich i łatwo nawiązujących kontakt z drugim człowiekiem.

Pilotażowy kurs przewodnicki po Szlaku Piastowskim obejmie ok. 100 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń w tereniei wycieczek szkoleniowych – pieszych i autokarowych. W programie znajdą się zajęcia z historii i geografii, archeologii i etnografii, historii sztuki i kultury regionu, ochrony przyrody, ogólnych zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i podstawowych przepisów w turystyce, a także z zakresu metodyki i etyki przewodnictwa.

W ramach wycieczek szkoleniowych kandydaci na przewodników turystycznych poznają poszczególne części Szlaku Piastowskiego oraz znajdujące się w tej strefie obiekty, zapoznają się z metodyką prowadzenia wycieczek oraz samodzielnie poprowadzą pod kierunkiem instruktora wybrane odcinki tras. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone będą przez specjalistów z poszczególnych dziedzin tj.: muzealników, nauczycieli o kierunkowym wykształceniu, regionalistów oraz przewodników turystycznych z wieloletnim doświadczeniem.

Trzymiesięczny kurs zakończy się zaliczeniami wewnętrznymi – egzaminem zaliczeniowym oraz praktycznym poprowadzeniem wybranego odcinka Szlaku Piastowskiego przez kursanta. Po zaliczeniu uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Udział w kursie jest odpłatny. W zależności od ilości uczestników koszt dla jednej osoby będzie kształtował się na poziomie od ok. 800 zł. do ok. 550 zł. Kurs został dofinansowany ze środków budżetu powiatu gnieźnieńskiego. Wkład osobowy i rzeczowy zapewnia Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie i zdobyciem nowego zawodu mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowanym na Rynku 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00; tel. 061 / 428 41 00; e-mail: it@szlakpistowski.com.pl.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki