BIPSobota, 10.6.2023

KRUS wspiera gnieźnieńskich strażaków

KRUS wspiera gnieźnieńskich strażaków

Druhowie OSP Wiekowo otrzymali nową torbę medyczną typu R1. 27 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przedstawiciele KRUS uroczyście wręczyli niezbędny dla ratowania ludzkiego życia zestaw Prezesowi OSP Wiekowo, druhowi Mariuszowi Janowiczowi. 

Zakup przekazanej strażakom z Wiekowa torby medycznej możliwy był dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a Prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 15 lat współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, w obszarze wsparcia ratownictwa przedmedycznego na terenach wiejskich – informuje Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Profesjonalny sprzęt, który otrzymali druhowie z Wiekowa,wykorzystywany będzie w działaniach szkoleniowych i akcjach ratowniczych, w szczególności podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy rolniczej – wyjaśnia dyr. Ł. Grabowski. 

Zestawy przekazywane jednostkom OSP składają się z elementów niezbędnych do ratowania ludzkiego życia. – W skład zestawuprzekazanego strażakom z naszej gminy wchodzą między innymi: materiały opatrunkowe,szyny do unieruchomienia złamań, koc termoizolacyjny, czy też noże do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb – tłumaczy Andrzej Kwapich, Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. – To ważne, aby wsparcie jednostek OSP nie ograniczało się wyłącznie do gratulacji i deklaracji, ale miało swoją wymierną korzyść, w postaci choćby przekazywanego sprzętu. Tak jak w przypadku OSP Wiekowo – dodaje radny A. Kwapich. 

Podczas spotkania w komendzie powiatowej straży pożarnej wskazano również na dobrą współpracę Powiatu Gnieźnieńskiego z KRUS-em. - Należy podkreślić, że współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z KRUS staje się już dobrą tradycją –mówi Marcin Makohoński, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Wspólnie organizowane szkolenia, konkursy dla młodzieży, a tym razem wsparcie OSP w Wiekowie to przykład owocnego działania na wielu różnych płaszczyznach. Chciałbym bardzo podziękować panu dyr. Łukaszowi Grabowskienu za otwartość i docenienie Powiatu Gnieźnieńskiego. KRUS bowiem to nie tylko działalność związana z ubezpieczeniami lub składkami, ale jak się okazuje również szeroki wachlarz działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prewencyjnej – podkreśla dyr. M. Makohoński. 

W uroczystości wręczenia uczestniczyli m.in. Zbigniew Dolata, Poseł na Sejm RP, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu, st. kpt. Mariusz Dębski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Marian Łukowski, wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie. 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki