BIPŚroda, 07.6.2023

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH w GNIEŹNIE

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH w GNIEŹNIE



 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie powstał 8 lutego 2008r. na mocy porozumienia zawartego między Instytucją Zarządzającą WRPO 2007-2013, której funkcje pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. Swoją nową nazwę punkt otrzymał 1 kwietnia 2009r (poprzednio funkcjonował jako PI WRPO), kiedy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego dnia rozszerzył się również zakres działalności punktu.

Beneficjenci m.in. przedsiębiorcy, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego mający siedzibę lub zamieszkujący na terenie Wielkopolski, ubiegający się o środki unijne, otrzymają informację i pomoc w zakresie m.in.:

  • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  • krajowych programów pomocowych funkcjonujących w ramach Funduszy Europejskich na lata 2007-2013,
  • otrzymają materiały informacyjne i promocyjne poświęcone Funduszom Europejskim.

W Punkcie Informacyjnym zatrudnione są osoby posiadające Certyfikat Konsultanta Funduszy Europejskich, potwierdzający umiejętności z zakresu wiedzy niezbędnej do prowadzenia Punktu Informacyjnego. Wiedza konsultantów jest weryfikowana co pół roku.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki