BIPWtorek, 30.5.2023

Dla Ciebie Polsko

Dla Ciebie Polsko
 

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
PN. „DLA CIEBIE POLSKO”
ORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW
219. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA

„Dla Ciebie Polsko” pod taka nazwą odbędzie się organizowany po raz pierwszy przez Powiat Gnieźnieński Przegląd twórczości patriotycznej mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, w ramach tegorocznych obchodów 219. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.

Przegląd ma zainspirować mieszkańców do wyrażenia patriotyzmu poprzez kultywowanie sztuki żywego słowa, a także rozwijania wrażliwości estetycznej. Ma na celu popularyzację postaw patriotycznych i zachętę do refleksji nad historią i kulturą własnego kraju.

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem, dostarczy pozytywnych emocji, zapromuje lokalne talenty, odkryje pasje mieszkańców, uzewnętrzni ich zainteresowania, a także wykroczy poza przyjęte schematy wyrażania patriotyzmu.

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizator: Powiat Gnieźnieński.
 2. Dopuszczalne formy twórczości:
  • pieśń
  • wiersz
  • praca plastyczna (rysunek, malarstwo, collage, rzeźba, płaskorzeźba, rękodzieło)
  • prezentacja multimedialna.
 3. Przegląd ma formę otwartą i skierowany jest do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, bez ograniczeń wiekowych.
 4. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie bądź dostarczenie utworów lub prac do dnia 23 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00 na adres: Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno (decyduje data wpływu do redakcji).
 5. Utwory lub prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w Przeglądzie.

 

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU
 
 1. Utwory i prace muszą spełniać odpowiednio następujące kryteria:
  • być wykonane w języku polskim
  • być oryginalnymi, autorstwa osób zgłaszających je do Przeglądu
  • czas wykonania pieśni, wiersza nie powinien przekraczać 6 minut
  • czas prezentacji multimedialnej nie powinien przekraczać 20 minut.
 2. Tekst pieśni lub wiersza powinien być dostarczony w formie drukowanej.
 3. Prezentacje multimedialne należy dostarczyć na elektronicznym nośniku DVD/CD.
 4. Prace plastyczne – technika dowolna.
 5. Autorzy twórczości dla ważności przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
  w Przeglądzie zobowiązani są podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania, tel. kontaktowy
  • oświadczenie z własnoręcznym podpisem następującej treści:

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagranie, emisję radiową i telewizyjną oraz publikacje prasowe mojej, pozostającej w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, twórczości biorącej udział w Przeglądzie”.

 

III. TRYB WYBORU ZWYCIĘZCY

 

 1. Jury powołane przez organizatorów spośród dostarczonych utworów lub prac zakwalifikuje 10 z nich, których autorzy w terminie od 26 do 28 kwietnia 2010 r. będą mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości przed Jury.
 2. O terminie i miejscu prezentacji zakwalifikowany uczestnik Przeglądu zostanie poinformowany telefonicznie przez organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie Przeglądu nastąpi 30 kwietnia 2010 r. Uhonorowanie laureatów Przeglądu i wręczenie nagród nastąpi na gnieźnieńskim Rynku
  w dniu 3 maja 2010 r. podczas Koncertu pn. „Polskie śpiewanie” (rozpoczęcie Koncertu o godz. 19.00).
 4. Najciekawsze utwory lub prace zostaną zaprezentowane na łamach tygodnika „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator przewidział nagrodę główną w postaci:< >„Historia Polski” według Pawła Jasienicy. Cykl znakomitych esejów historycznych opisujących losy naszego kraju i narodu (komplet pięciu książek).Odtwarzacz MP 4.„Złota Księga Pieśni Polskich”, autor Zbigniew Adrjański. Wielka antologia najpiękniejszych pieśni i piosenek z historią i nutami. Opracowanie obejmujące pieśni i piosenki polskie niemal wszystkich typów i rodzajów od czasów najdawniejszych do współczesności.
 2. 3 płyty CD - „Polskie pieśni patriotyczne”. Album zawiera tradycyjne hymny i pieśni patriotyczne, kolekcję najbardziej znanych pieśni legionowych oraz zestaw najpopularniejszych piosenek i przyśpiewek wojskowych z okresu II wojny światowej.
 3. Dane osobowe uczestników Przeglądu zostaną przetworzone na potrzeby jego przeprowadzenia, na co uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę.
 4. Przystąpienie do Przeglądu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Dostarczone utwory i prace nie podlegają zwrotowi autorom.
 6. Wszelkie spory w sposób ostateczny rozstrzyga jury.
 7. Informacji dotyczących Przeglądu udziela Monika Wróbel, Dyrektor Biura Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, tel. 061 424 07 18.

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki