BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zielona energia dla środowiska

Zielona energia dla środowiska
Pod hasłem „Zielona energia dla środowiska” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Polskim Klubem Ekologicznym zorganizowało kolejną edycję Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego.Impreza poświęcona popularyzacji istotnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych, odbyła się 20 października w centrum kultury eSTeDe.

W ramach Forum ogłoszono konkurs plastyczny na wykonanie plakatu promującego odnawialne źródła energii oraz działania na rzecz poprawy stanu środowiska - „Zielona energia i JA”, którego laureatami zostali: Mateusz Żurawski z I LO oraz Maja Koralewska i Zuzanna Walczak reprezentujące gnieźnieński ZSE-O. Wyróżnienia w konkursie otrzymali ponadto: Jakub Woźniak, Bartosz Wiśniewski, Michał Szpikowski, Patryk Grzywaczewski i Jakub Wiśniewski (wszyscy z ZSP nr 2 w Gnieźnie), a także uczennica I LO Weronika Olejniczak.

Tradycyjnie, podczas forum zaprezentowano wykłady tematyczne. Prelekcję zatytułowaną „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę czystości powietrza” przedstawił prof. Antoni Zajdel z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Wykład „Gospodarka niskoemisyjna z wykorzystaniem agrobiomasy” zaprezentował Roman Długi Dyrektor Firmy Asket w Poznaniu, a z tematem „Zielona energia – dlaczego warto?” zapoznała uczestników Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”.

- Założeniem przedsięwzięcia jest uświadomienie mieszańcom potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Dostrzegając potencjalny problem wzrostu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych Powiat Gnieźnieński w ramach Młodzieżowego Forum Ekologicznego i podobnych przedsięwzięć regularnie zachęca do korzystania z nowoczesnych technologii umożliwiających ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami zajmującymi się na co dzień szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, nasze działania docierają do coraz większego grona odbiorców, o czym świadczy dzisiejsze spotkanie, w którym udział wzięło blisko 120 osób – dodaje dyr. M. Musiałowicz.

Młodzieżowe Forum Ekologiczne dofinansowano ze środków WFOSIGW w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki