BIPPoniedziałek, 23.5.2022

NADZWYCZAJNA XLIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

NADZWYCZAJNA XLIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI


7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 03 lipca 2017r. (data wpływu do Biura Rady 04 lipca 2017r.) zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Sesja odbędzie się w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028.
    2. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
  5. Zamknięcie sesji.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych