BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Forum Rolniczo-Łowieckie w Gnieźnie

Forum Rolniczo-Łowieckie w Gnieźnie

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zbigniew Stajkowski. Polski Związek Łowiecki reprezentował Zbigniew Zieliński Przewodniczący ZO PZŁ w Poznaniu, wraz z przewodniczącymi Kół Łowieckich działających na terenie powiatu. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego reprezentował wicestarosta gnieźnieński Jerzy Berlik. Nie zabrakło także rolników, którzy liczną grupą przybyli do sali sesyjnej starostwa.

Podczas spotkania omawiano stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu gnieźnieńskiego min: dzierżawę obwodów łowieckich, wieloletnie hodowlane plany łowieckie, kategoryzacje obwodów łowieckich, plany odstrzałów, a także dyskutowano o projekcie ustawy zmieniającej prawo łowieckie. Jednak głównym i najgorętszym tematem okazała się kwestia szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę, oraz przyznawanych przez Koła Łowieckie z tego tytułu odszkodowań. Rolnicy obecni na spotkaniu domagali się rzetelnego szacowania szkód, znacznej redukcji zwierzyny łownej oraz wyrazili chęć współpracy w kwestii ochrony plantacji przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę dziką.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki