BIPSobota, 03.6.2023

Blisko 50 tys. zł dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ZSP nr 1

Blisko 50 tys. zł dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ZSP nr 1
nauki zawodu w zawodach: technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

O pozyskanych środkach poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej 13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym, z udziałem Beaty Tarczyńskiej, starosty gnieźnieńskiego, Iwony Ratajczak, dyrektor ZSP nr 1 w Gnieźnie oraz Zbigniewa Dolaty, posła na Sejm RP. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na zakup zestawu automatycznego sterowania ciągnikiem oraz zestawu panelowego - Sensoryka systemów pojazdowych. Kwota dofinansowania stanowi 95% kosztów. Pozostałe 5% sfinansuje Rada Rodziców ZSP nr 1.

O przyznaniu dotacji decydowało spełnienie szeregu kryteriów, w tym między innymi: zgodności wyposażenia z podstawą programową kształcenia w danych zawodach, liczby uczniów kształcących się we wnioskowanych zawodach, czy też wyników egzaminów zewnętrznych. Ocena wniosku obejmowała również wykazanie sukcesów uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, gdzie szczególnie mocno akcentowano osiągniecia Alberta Dembskiego (I miejsce w 2016 roku oraz I miejsce w 2017 roku w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a także II miejsce w 2016 roku i IX w 2017 roku w eliminacjach centralnych tejże olimpiady)

Warto również zaznaczyć, iż w bieżącym roku szkolnym Powiat Gnieźnieński wsparł finansowo dwa inne kierunki kształcenia w ZSP nr 1: „Technik architektury krajobrazu”, w kwocie 14.000 zł, dzięki czemu doposażona została pracownia projektowania i wizualizacji zieleni w nowe komputery oraz specjalistyczny oprogramowanie, a także „Technik weterynarii”, w kwocie 25.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu. Kierunek ten zostanie uruchomiony od 1 września 2017 r.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki