BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
25 maja 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2017r.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2016.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 za rok 2016.
 9. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018 za rok 2016.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2016.
 11. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki