BIPNiedziela, 04.6.2023

5,5 mln zł dofinansowania dla Powiatu!

5,5 mln zł dofinansowania dla Powiatu!
9 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowaniu projektu w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”. Jak poinformował Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, przebudowa drogi znacznie ułatwi mieszkańcom południowej części powiatu gnieźnieńskiego do sieci komunikacyjnej TEN-T w województwie wielkopolskim poprzez węzeł Czerniejewo trasy S5 w Wierzycach. Poza poszerzeniem, remontem nawierzchni i umieszczeniem nowego oznakowania, dzięki inwestycji powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku ponad 7 km oraz zatoki autobusowe. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2018 roku.

W siedzibie UMWW w Poznaniu, umowy na dofinansowanie projektów drogowych podpisali ponadto przedstawiciele samorządów: Powiatu Poznańskiego, Miasta Gniezna i Miasta Konina.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki