BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Firmy z powiatu gnieźnieńskiego HIT’ami 2016

Firmy z powiatu gnieźnieńskiego HIT’ami 2016
Uroczysta gala podsumowująca XXII. edycję wydarzenia odbyła się w dniu 5 marca br. w auli UAM w Poznaniu. Wówczas to wręczono laury podmiotom, które zostały zarekomendowane i zweryfikowane przez kapitułę konkursu. Uroczystość swoją obecnością uświetniły władze wojewódzkie obu regionów, a atrakcją wieczoru był koncert Kasi Kowalskiej.

Wśród tegorocznych laureatów z terenu powiatu gnieźnieńskiego znalazły się następujące firmy:

  1. Complet Chmielewscy sp. j. (HIT 2016, za: dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa – otwarcie nowej siedziby zakładu wraz z uruchomieniem innowacyjnych maszyn stolarskich);
  2. P. P. H. U. Lismar sp. z o. o. (Rubinowy HIT 2016, za: rozwój technologiczny produkowanych wyrobów poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego innowacyjnych technologii w branży wodociągowej);
  3. Biuro Rachunkowe „Profit” Magdalena Bosacka (Rubinowy HIT 2016 z gwiazdą, za: dynamikę rozwoju oraz budowanie silnej pozycji przedsiębiorstwa);
  4. Centrum Finansowo-Doradcze „FINexpert” sp. z o. o. (Rubinowy HIT 2016 z dwiema gwiazdami, za: jakość pakietu szkoleń dla rolników, centrum doradztwa rolniczego oraz ośrodków doradztwa rolniczego z tematyki prawa podatkowego i księgowego).


Starosta Gnieźnieński każdego roku typuje kandydatów do nagrody spośród laureatów powiatowego konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” (więcej o samym konkursie oraz o wszystkich dotychczasowych laureatach na stronie: www.orzelprzedsiebiorczosci.pl). Wnikliwa weryfikacja firm na etapie konkursu powiatowego ma niewątpliwie wpływ na dalsze sukcesy przedsiębiorców na poziomie regionalnym, a nawet ogólnopolskim. Zarówno założenia, jak i regulamin konkursu, ulegały przez lata pewnym modyfikacjom. Jednak jego istota i cel pozostały niezmienne. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły, wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm oraz urzędów, zespołów i poszczególnych osób.

Partnerami przy organizacji projektu są starostwa powiatowe, podmioty zajmujące się analizą gospodarczą przedsiębiorczości, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rozwoju regionalnego, lokalnych mediów oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych życiem gospodarczym i samorządowym.

    Powiat Gnieźnieński również ma na koncie nagrody zdobyte w ramach konkursu:
  • HIT za dokonania w zakresie przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnych w podległych jednostkach oświatowych (rok 2004),
  • HIT za „Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły” (rok 2009),
  • Kryształowy HIT za przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i radykalne podniesienie standardu obsługi klienta oraz warunków pracy personelu (rok 2011),
  • Rubinowy HIT za rewitalizację obszaru powojskowego – budynku dawnych koszar 6 Regimentu Piechoty Pomorskiej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 (rok 2013). Jest również siedmiokrotnym zdobywcą HIT-a Promocji Regionu (za lata 2009-2015) za skuteczną promocję swojego potencjału społeczno-gospodarczego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki