BIPCzwartek, 08.6.2023

Współpraca gospodarcza z Powiatem Teltow - Fläming

Delegację polską stanowili:

  • Agnieszka Rzempała - Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
  • Janusz Winiarski - inspektor ds. rolnictwa z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • Ryszard Stolarz - Wiceprezes Zarządu firmy Inter - Lers (producent prefabrykowanych konstrukcji drewnianych)
  • Zbigniew Burchardt - właściciel firmy Z.P.H.U Zet - Be (producent cukierków typu krówki)
Obie firmy zostały zaproszone do złożenia wizyty w partnerskim powiecie przez Starostę Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego. Są one laureatami poszczególnych edycji konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości", są średniej wielkości firmami produkcyjnymi i stanowią wiarygodną reprezentację przedsiebiorstw z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Centrum Biotechnologii Luckenwalde z udziałem Starosty Powiatu Teltow - Fläming Peer'a Giesecke. W spotkaniu wzięli również udział: Herbert Vogler - Prezes Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu TF; dr Christoph Weber - Prezes Centrum Biotechnologii Luckenwalde; Detlef Gärtner - kierownik wydziału IV starostwa powiatowego TF; Wilfried Henschel - pełnomocnik starosty ds. wspierania gospodarki. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania rozmawiano na podstawowe tematy w sprawach gospodarczych dt. obu powiatów. Następnie delegacja polska miała możliwość zwiedzania Centrum Biotechnologii. W sposób szczegółowy zostały przedstawione dwie firmy.

Drugi dzień pobytu delegacji polskiej w partnerskim powiecie rozpoczął się od zwiedzania Flaming Skate oraz Skate Areny w miejscowości Juteborg. W programie znalazło się również zwiedzanie firmy Classen - producenta paneli podłogowych na terenie przemysłowym Baruth. Interesujący przebieg miały w tym dniu dwa spotkania: pierwsze w siedzibie Starostwa Powiatowego TF z tzw. "grupą koordynacyjną" składającą się z kierowników wszystkich najważniejszych referatów urzędu starostwa odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie dokumentów dla inwestora czy przyszłego przedsiębiorcy. Drugie spotkanie - forum z przedsiębiorcami - odbyło się w miejscowości Klein Schulzendorf. W spotkaniu tym wzięli udział przedsiębiorcy z terenu powiatu TF oraz: Jens Ullmann - Dyrektor Departamentu Handlu Zagranicznego Izby Przemysłowo - Handlowej Landu Brandenburgia; Randolf Kluge - Kierownik Biura Powiatowego Izby Przemysłowo - Handlowej Landu Brandenburgia oraz Jorg-Gunter Peschke - Starszy Cechu Rzemiosła w powiecie TF. Na spotkaniu tym rozmawiano o potencjalnych możliwościach przyszłej współpracy pomiędzy firmami z obu powiatów.

Trzeciego dnia wizyty delegacja polska zwiedzała lotnisko powiatowe w Schonhagen oraz jedną z 26 firm zlokalizowanych na terenie przemysłowym przy lotnisku - firmę Motorflug Baden-Baden Gmbh. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie firmy Werder Frucht - producenta soków i win owocowych, specjalizującego się w przetwórstwie owoców dzikich.

Wizyta delegacji polskiej została przygotowana przez stronę niemiecką z dużą dbałością. Program wizyty był dwukrotnie aktualizowany i dostosowany do przedstawicieli dwóch przedsiębiorców z Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zapytany o wyniki wizyty Zbigniew Burchard z firmy Zet - Be odpowiada: "Ta wizyta pozwoliła mi zorientować się, że moje produkty, tj. ręcznie produkowane krówki mogą konkurować na rynku niemieckim i jako produkt reklamowy cieszą się sporym zainteresowaniem. Ceny przeze mnie podane nie szokowały, stąd uznaję, że jest to dla mnie szansa, aby rozszerzyć produkcję na rynek niemiecki. Liczę również na współprace z Izbą Przemysłowo - Handlową Landu Brandenburgia". Z kolei Ryszard Stolarz z firmy Inter - Lers dodaje: "Jestem bardzo zadowolony, że mogłem przyjrzeć się z bliska produkcji biopaliw, szczególnie, że wizyta ta została specjalnie przygotowana poza oficjalnie przyjętym programem. Myślę, że jest to dla nas szansa i możemy podpatrzeć od naszych sąsiadów, jak oni dochodzili w tej branży do pewnych rozwiązań".

Dla obu powiatów wizyta ta też może mieć wymierne rezultaty. Obie strony ustaliły, że w najbliższym czasie przygotują bazę firm polskich i niemieckich z terenu obu powiatów zainteresowanych podjęciem wzajemnej współpracy. Baza ta będzie dostępna w Internecie i będzie skonstruowana w języku polskim i niemieckim.

Ponadto dla przedstawicieli Starostwa Powiatowego niezwykle interesującą kwestią było poznanie mechanizmów działania w sprawie pozyskiwania potencjalnych inwestorów oraz koordynowanie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

Strona niemiecka wykazała zainteresowanie programami realizowanymi przez Powiat Gnieźnieński w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zadeklarowała pomoc w kwestii pozyskiwania funduszy unijnych na projekty związane z rozwojem gospodarki na terenie powiatu.

Prawdopodobnie w pierwszej połowie roku 2006 dojdzie do rewizyty strony niemieckiej w Powiecie Gnieźnieńskim.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki