BIPPiątek, 09.6.2023

XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI


XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
15 grudnia 2016 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016r. i 17 października 2016r.
 5. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2016r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 listopada 2016r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wydelegowania kandydatów–przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie,
  2. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej i zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych, zmienionej uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r., uchwałą Nr XVII/101/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 kwietnia 2016r.,
  3. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przy ul. św. Jana 9 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na okres od 1.01.2017r.-31.12.2017r.,
  5. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego nieodpłatną służebnością przesyłu,
  6. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionej na rzecz Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.
 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2014-2015, w tym stan środowiska.
 9. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Informacja na temat działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Gniezno;
  2. Informacja na temat działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Gnieźnie;
  3. Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
 10. Apel Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w roku 2016.
 11. Harmonogram prac i źródła finansowania rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie oraz wypełnienie zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dotyczących nadzoru nad realizacją inwestycji – informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i dyrektora ZOZ w Gnieźnie.
 12. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki