BIPCzwartek, 08.6.2023

Kampania „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” na 1050. rocznicę chrztu Polski - podsumowana

Kampania „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” na 1050. rocznicę chrztu Polski - podsumowana
egzemplarzy okolicznościowej ulotki oraz produkcja limitowanej serii gadżetów z logo Chrzcielnica Polski - to tylko wybrane elementy kampanii realizowanej wspólnie przez samorządy Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna i Gminy Łubowo w roku 2016. Efekt? Wzrost natężenia ruchu turystycznego w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim nawet o kilkadziesiąt procent!

24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie podsumowano jubileuszową kampanię „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”. W konferencji udział wzięli Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Tomasz Budasz, prezydent Miasta Gniezna i Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo.

Kampania pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” miała na celu zwrócenie uwagi na znaczącą rolę regionu gnieźnieńskiego w procesie chrystianizacji ziem piastowskich oraz powstania państwa polskiego. Głównym odbiorcą kampanii były osoby w przedziale wiekowym 25–45 lat, aktywne zawodowo, z wykształceniem co najmniej średnim. Kampania obejmowała również szersze grono odbiorców, zainteresowanych historią naszego kraju, dla których jubileusz chrztu Polski ma ogromne znaczenie kulturowe oraz turystów planujących swój przyjazd do powiatu gnieźnieńskiego.

W szacunkowym porównaniu natężenia ruchu turystycznego w Gnieźnie w roku 2016 zauważalna jest zwiększona dynamika, w stosunku do 2015 roku. We wszystkich obszarach odnotowano wzrost ruchu turystycznego. Tylko muzea (zarówno w Gnieźnie, jak i w okolicach Szlaku Piastowskiego) zanotowały wzrost średnio o 63% (przy czym rekordowy przyrost zanotowano w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - 118% więcej wejść indywidualnych i zbiorowych bez edukacji). Tendencja wzrostowa rozpoczęła się na początku kwietnia z kulminacją w miesiącach lipiec, sierpień. Tym samym, okres wzrostu ruchu turystycznego pokrywa się z intensyfikacją działań promujących obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe dane z przebiegu kampanii.

Partnerzy kampanii

 • Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 • Bibliotek Publiczna Miasta Gniezna
 • Centrum Kultury „Scena To Dziwna”
 • Fundacja „Scena Pobiedziska”
 • Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 • Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”
 • Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie


Najważniejsze narzędzia marketingowe kampanii:

Ulotka promocyjna

Bardzo dobrze przyjęta 4–stronicowa ulotka została wyprodukowana w pierwszym nakładzie w ilości 30 tys. szt. W trakcie roku nastąpił dodruk ulotek o dodatkowe 10 tys. egz. Poza bieżącą dystrybucją ulotka została przekazana do bardzo wielu podmiotów branży turystycznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego (informacja turystyczna, muzea, hotele oraz inne miejsca noclegowe, restauracje i pozostałe punkty gastronomiczne). Dzięki członkostwu Powiatu Gnieźnieńskiego w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, część nakładu rozpowszechniono bezpłatnie podczas krajowych imprez targowych. Z prośbą o przekazanie odpowiedniej puli ulotki zwróciły się również m.in. Żnin, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Konin, Wolsztyn.

Oficjalna strona kampanii www.chrzcielnicapolski.pl


Informacyjna strona internetowa dedykowana rocznicy, została uruchomiona na początku 2016 roku. Treść i grafika strony współgrały z ulotką promocyjną. Większy zakres szczegółowości odnosił się do kalendarium wydarzeń związanych z jubileuszem. Oprócz bieżąco uzupełnianej listy wydarzeń na stronie aktywny był formularz zgłoszenia imprezy, który można było wypełnić i przesłać w celu umieszczenia nowego wydarzenia na stronie.

Kampania w mediach społecznościowych - Facebook oraz Instagram

Z początkiem 2016 roku ruszyły oficjalne profile kampanii w mediach społecznościowych.

Adres na Facebooku:
https://www.facebook.com/Chrzcielnicapolski

Adres na Instagramie:
https://www.instagram.com/chrzcielnica_polski

Oba profile prowadzone były przez podmiot zewnętrzny na zlecenie organizatorów kampanii, tj. Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna oraz Gminy Łubowo. Z firmą realizującą kampanię w mediach społecznościowych na bieżąco współpracowali również partnerzy. Profil na Facebooku po niemal roku funkcjonowania polubiło blisko 1000 osób. Fanami strony właściwie „pół na pół” są kobiety i mężczyźni. W przeważającej większości fani strony pochodzą z Polski. Polubienia strony zostały również odnotowane z Włoch, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Irlandii. Jeśli chodzi o fanów z naszego kraju, to najwięcej „lajków” pochodzi z Gniezna, Poznania i Warszawy. Zgodnie z założeniami kampanii, aż 64% osób, do których docierały posty na Facebooku, to osoby w wieku 25–44 lata. Kolejną najliczniejszą grupą są młodzi w wieku 18-24 lata, tj. 13%.

Wizualizacja wielkopowierzchniowa

Na wybranych budynkach użyteczności publicznej w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem Gniezna i Gminy Łubowo umieszczono bilbordy z logo kampanii. W Gnieźnie były to budynki: Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, CK eSTeDe, budynek MOK oraz Urząd Stanu Cywilnego. Na terenie gminy Łubowo oflagowano budynek urzędu i szkoły. Oznakowano także teren Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Flagi z logotypem kampanii powiewały oczywiście przed gnieźnieńską Katedrą – na placu przy pomniku Bolesława Chrobrego oraz od strony Placu św. Wojciecha, a w miesiącach letnich także na terenie całego centrum miasta.

Oznakowanie wzdłuż drogi S5

Na 8 betonowych nasypach podtrzymujących mosty nad drogą S5 (4 szt. w jedną stronę i 4 szt. w drugą stronę) namalowano logotyp kampanii. Realizacja niniejszego zadania otrzymała zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Duże wsparcie organizacyjne przy oznakowaniu S5 zapewnił gnieźnieński oddział GDDKiA.

Reklama w pociągach Kolei Wielkopolskich.

W ramach akcji pn. „Poznaj Wielkopolskę z Kolejami Wielkopolskimi”, prowadzonej przez Koleje Wielkopolskie, na monitorach w pociągach można było zobaczyć prezentację pn. „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”. Ukazywała się ona we wszystkich pociągach KW, w okresie od 3 do 14 marca br. oraz w kwietniu i pierwszej połowie maja.

Kampania w telewizji regionalnej i lokalnej prasie

Specjalnie przygotowany 15” spot reklamujący kampanię został wyemitowany na antenie TVP3 oraz telewizji WTK. Reklama kampanii za pośrednictwem TVP3 (emisja spotu w dniach 9–22 maja br.) emitowana była przez 14 dni, w pięciu pasmach pomiędzy godzinami 17:40–22:05. Spot obejrzało każdego dnia średnio blisko 80 tys. osób. Spot promocyjny wyemitowano również w telewizji WTK, trafiającej do blisko 700 tys. widzów w całej Wielkopolsce (emisja 42 razy w terminie 10–30 kwietnia 2016 r.). Strony i artykuły poświęcone kampanii zamieszczono także w lokalnej prasie.

Limitowana seria gadżetów reklamowych

Na potrzeby realizacji kampanii przygotowana została limitowana seria gadżetów z logo kampanii: T-shirty, torby papierowe, kubki, smycze, pendrive. Dystrybucja gadżetów odbywała się głównie podczas imprez dedykowanych rocznicy oraz poprzez konkursy w mediach społecznościowych.

Wybrane wydarzenia związane z rocznicą

Ważną częścią kampanii były imprezy i przedsięwzięcia ukazujące nasz region jako Chrzcielnicę Polski. Wśród nich znalazły się takie inicjatywy jak:

Powiat Gnieźnieński:

 • ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży realizowana przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”, finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966. W ramach projektu: wydruk i wysyłka ok. 40 tys. egzemplarzy plakatów edukacyjnych pn. „Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa w Polsce” do szkół w całym kraju; opracowanie scenariuszy lekcji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; wydanie dwóch gier turystycznych Gniezno – Chrzcielnica Polski oraz Ostrów Lednicki Chrzcielnica Polski, a także II edycja konkursu pn. „Tu powstała Polska – Chrzest Polski” (o przyjazd do Gniezna w roku jubileuszu 1050–tej rocznicy chrztu Polski walczyły drużyny ze szkół podstawowych w całej Polsce. Do decydującego etapu zakwalifikowało się 18 drużyn z czego 5 przyjechało w nagrodę do Gniezna);
 • VII Festiwal Wyobraźni – Feta na cześć Mieszka, realizowany przez Centrum Kultury Scena to dziwna, finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966, 20 – 22 V 2016, w którego ramach odbył się m.in. projekt „Debora”, czyli koncert Joszko Broda i zaproszonych gwiazd muzycznej sceny m.in. Grażyny Auguścik, Adama Bałdych, Franciszka Pospieszalskiego, Dimy Gorelik (Izrael) czy Franka Parkera (USA)

Miasto Gniezno:

 • specjalna edycja Koronacji Królewskiej, 30-31 VII 2016, tematycznie związana z czasami Mieszka I (ok. 15 tysięcy osób);
 • IV Zjazd Dużych rodzin, 17-19 VI 2016, (1000 osób z całego kraju);
 • casting na role Mieszka I i Dobrawy (31 zgłoszeń z całego kraju, szerokie zainteresowanie mediów ogólnopolskich);
 • Królewski Festiwal Artystyczny - ponad 70 mniejszych i większych imprez realizowanych od czerwca do sierpnia 2016;
 • 39 Bieg Lechitów, 17 IX 2016, (ponad 2200 biegaczy);
 • akcje czytelnicze Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, skierowane do setek najmłodszych mieszkańców miasta.

Gmina Łubowo

 • 14 IV 2016 uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski na Ostrowie Lednickim;
 • Wielki Zlot Słowian, 25-29 V 2016 na Ostrowie Lednickim. Ponad 5 tys. uczestników;
 • szereg wydarzeń dedykowanych jubileuszowi, organizowanych na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

„Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”

Wydanie monografii to wspólne przedsięwzięcie Miasta Gniezna oraz Powiatu Gnieźnieńskiego. Opracowaniem publikacji zajął się zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Dobosza. Poszczególne rozdziały liczącego ponad 800 stron dzieła, obejmującego okres od początku osadnictwa, aż po czasy współczesne opracowali: prof. Leszek Wetesko, dr Magdalena Biniaś-Szkopek, dr Marcin Danielewski, prof. Michał Zwierzykowski, prof. Krzysztof Kurek, prof. Damian Szymczak, dr Piotr Grzelczak, prof. Tadeusz Janicki. Prace nad publikacją zainaugurowało podpisanie porozumienia, 23 kwietnia 2015 roku w Starym Ratuszu.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki