BIPSobota, 10.6.2023

Gminy powiatu z dofinansowaniem

Gminy powiatu z dofinansowaniem
Środki z programu trafią między innymi do Gminy Łubowo i Gminy Kiszkowo.

Sygnatariuszami umów byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski, wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski oraz skarbnicy obu gmin.

Wsparcie dotyczy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki