BIPCzwartek, 08.6.2023

Praca organiczna nauczycieli nagrodzona

Uroczystość odbyła się w dniu 13 października w restauracji Hotelu Pietrak w Gnieźnie. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymał pan Jerzy Stachowiak (nagroda została wręczona w Poznaniu w dniu 13 października br. przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty). Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zostały natomiast przyznane : Alicji Basińskiei - Sucharskiej, Wiesławie Czerkaskiej oraz Henrykowi Zander.
Jak co roku Zarząd Powiatu przyznał również nagrody Starosty Gnieźnieńskiego. Otrzymali je dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowawczo-oświatowych:

Lp.

Nazwa szkoły

Nazwisko i imię

Nagroda starosty
I stopnia

Nagroda starosty
II stopnia

1

I LO

Młodzikowska Bogusława

-

1500

2

II LO

Bolińska Danuta

-

1500

3

LO T- no

Losik Włodzimierz

2500

-

4

ZSP 1

Pluta Jacek

2500

-

5

ZSP 2

Kowalczewski Zbigniew

-

1500

6

ZSP 4

Białecka Dorota

-

1500

7

ZSP T-no

Pilichowska Anna

-

1500

8

ZSP W-wo

Czekała Joanna

-

1500

9

SOSZW 1

Łukomska Barbara

-

1500

10

SOSZW 2

Kabaciński Andrzej

-

1500

11

SOSZW K-ko

Ciesielczyk Krystyna

-

1500

12

PPP K-ko

Łukasiewicz Romana

-

1500

13

PPP G-no

Wadzyńska Małgorzata

-

1500

14

MDK

Rajkowski Stanisław

-

1500

15

D. D. G-no

Miłosz Dziurleja

-

1500

16

Św. Środ.

Grzegorz Reszko

-

1500

oraz nauczyciele:

Lp.

Nazwa szkoły

Nazwisko i imię

Nagroda starosty
I stopnia

Nagroda starosty
II stopnia

1

I LO

Jarosław Łabus

2500

-

2

III LO

Katarzyna Wodzińska

-

1500

3

Z.S.E.O.

Anna Wittek - Arndt z-ca dyr.

-

1500

4

ZSP Nr2

Tadeusz Rożek z-ca kier.

2500

-

5

ZSP Nr3

Katarzyna Piechocka z-ca dyr.

-

1500

6

ZSP Nr3

Adam Grabski

2500

-

7

ZSP Nr4

Urszula Roszak

-

1500

8

ZSP Nr4

Aleksandra Dzionek

-

1500

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki