BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Jubileusz 15- lecia Orłów Przedsiębiorczości

Jubileusz 15- lecia Orłów Przedsiębiorczości
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz gnieźnieński Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości. Partnerem jubileuszu był Bank Zachodni WBK.

Przedstawicieli firm nagrodzonych w konkursie oraz zaproszonych gości powitali Starosta Beata Tarczyńska, Cechmistrz Stefan Pokładecki oraz Dyrektor Banku Zachodniego WBK Sławomir Stróżyk. 15 - letnia historia konkursu została zaprezentowana przybyłym gościom na kilkuminutowym filmie. Spotkanie było m.in. okazją do złożenia podziękowań laureatom konkursu za dotychczasowy wkład w rozwój gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego. Zanim to jednak nastąpiło, obecni na uroczystości wysłuchali interesującego wystąpienia Roberta Kroola, jednego z najlepszych doradców biznesowych w Polsce, który wskazał na kilka kluczowych elementów skutecznego prowadzenia biznesu i tym samym wprowadził w tematykę firm rodzinnych, której poświęcony był w kolejnym punkcie panel dyskusyjny z udziałem laureatów. O wspólnych wartościach, a także o problemach z sukcesją i o wzajemnych relacjach dyskutowali przedstawiciele pierwszego i drugiego pokolenia firm rodzinnych. Pierwszych reprezentowali: Urszula Szeszycka (PHUP Gniezno sp. z o. o. Hurtownia sp. k.), Waldemar Żurowski (Altom sp. z o. o. sp. k.) oraz Leszek Michalak (Rzeźnictwo i wędliniarstwo L. Michalak). Drugie pokolenie było reprezentowane przez: Małgorzatę Mikołajczak (Stolarstwo Mikołajczak A. Mikołajczak) oraz Roberta Chmielewskiego (Complet Chmielewscy sp. j.).

Pierwsza część spotkania zakończyła się mini koncertem w wykonaniu duetu w składzie Jadwiga Tomczyńska (harfa) oraz Maksymilian Ambroziak (gitara basowa). W dalszej części spotkania na laureatów czekał poczęstunek, który stworzył okazję do podjęcia rozmów na tematy biznesowe oraz bliższe poznanie się.

Przypomnijmy, pomysłodawcami i organizatorami konkursu, przeprowadzonego po raz pierwszy w 2001 roku, pod nazwą „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego”, było Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna. W pierwszych dwóch edycjach kapituła konkursu, tworzona przez przedstawicieli organizatorów oraz lokalnych mediów, postanowiła wyróżnić łącznie 35 firm sklasyfikowanych w 6 kategoriach konkursowych.

Od III edycji, konkurs nosi nazwę „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” i odbywa się co dwa lata. Jego organizatorem, obok Starostwa Powiatowego, jest Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Na przestrzeni lat zmianie uległy zarówno kategorie konkursowe, jak i skład kapituły. Obecnie tworzą ją przedstawiciele lokalnych urzędów i instytucji, organizacji okołobiznesowych i banków oraz przedsiębiorcy – „Złote Orły Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Zmieniało się również miejsce i oprawa gali finałowej konkursu: od sali restauracyjnej i koncertu utworów operowych poprzez gnieźnieński teatr i przedstawienie teatralne po aulę I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie i bal laureatów.

Przez 15 lat istnienia konkursu wyróżnionych zostało 119 firm. 89 z nich wzięło udział w konkursie jeden raz. Z pozostałych 30 przedsiębiorstw: 18 uczestniczyło w przedsięwzięciu dwukrotnie, 7 – trzykrotnie, a 5 firm poddało się ocenie aż cztery razy.

Najliczniejszą edycją była czwarta odsłona konkursu, za lata 2005-2007, kiedy to wyróżniono 28 firm. Najmniej podmiotów, po 17, zostało nagrodzonych w drugiej i trzeciej edycji wydarzenia.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w konkursie zostały nagrodzone łącznie 178 razy. Najwięcej statuetek, aż 22, przyznano w siódmej edycji konkursu – otrzymało je wówczas 100% firm. W dotychczasowej historii, statuetki „Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” otrzymały także wszystkie podmioty nominowane w kategoriach lider ekologii i innowator. Dziesięć razy przyznano prestiżowy tytuł „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”.

W poszczególnych edycjach konkursu laureatami zawsze zostawały firmy, które: inwestowały we własny rozwój, tworzyły nowe miejsca pracy, sumiennie regulowały wszelkie należności, nie naruszały obowiązujących norm i przepisów, stosowały zasady etyki i uczciwej konkurencji, a także spełniały wymagające kryteria regulaminu. Od momentu inauguracji konkursu, kilkanaście nagrodzonych przedsiębiorstw zniknęło jednak z mapy powiatu. Inne zmieniły zakres swojej działalności lub siedzibę, a w niektórych firmach rodzinnych, nastąpiła pokoleniowa „zmiana warty”. Pomimo zmieniających się uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz zapisów regulaminu, konkursowi niezmiennie od 15 lat, przyświecają te same cele: promocja firm z terenu powiatu gnieźnieńskiego, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki.

Więcej informacji o idei konkursu, o dotychczasowych jego ośmiu edycjach oraz o wszystkich laureatach można przeczytać na stronie www.orzelprzedsiebiorczosci.pl.Fot. Jerzy Andrzejewski, archiwum Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki