BIPCzwartek, 01.6.2023

Nowy Partner CKP

Nowy Partner CKP
Pomimo, iż szkoły zawodowe mają coraz ciekawszą ofertę edukacyjną, to chętnych do nauki zawodu jest wciąż za mało. Jak mówi Sylwester Sip, dyrektor CKP w Gnieźnie, rozwój przemysłu znacznie wyprzedził system kształcenia zawodowego i chociażby z tego powodu pracodawcy odczuwają brak wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym lub technicznym.

- Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii, wymagają precyzyjnej i szybkiej odpowiedzi ze strony oferty edukacyjnej szkół zawodowych – informuje Sylwester Sip, dyrektor CKP w Gnieźnie. – Dzięki porozumieniu z firmą Clavey, naszym pierwszym projektem będzie utworzenie klasy objętej patronatem firmy w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Co bardzo istotne uczniowie tej klasy realizować będą program nauczania zarówno w tradycyjnej formie – na zajęciach szkolnych, jak i w rzeczywistych warunkach pracy. To bardzo atrakcyjna propozycja również dla samych pracodawców, którzy swoich przyszłych pracowników będą mogli rekrutować spośród profesjonalnie przygotowanych absolwentów – zaznacza S. Sip.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy Clavey oferta nauki w klasie patronackiej obejmuje między innymi: system stypendialny dla uczniów, pracę na terenie jednej z najnowocześniejszych fabryk samochodowych w Polsce, kształcenie zawodowe dostosowane do standardów oczekiwanych na rynku pracy, specjalistyczne szkolenia oraz zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

- Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, jest jednym z głównych kierunków działań Zarządu Powiatu w obszarze edukacji – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Bardzo się cieszę, że Centrum Kształcenia Praktycznego podejmuje różnorodne działania, które z całą pewnością pomogą uczniom szkół technicznych w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia. Podpisane dziś porozumienie to kolejna cenna inicjatywa poszerzająca ofertę gnieźnieńskiego CKP – dodaje starosta B. Tarczyńska.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki