BIPPiątek, 09.6.2023

NFZ - Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni medycznych przy ul. Orcholskiej 66 w Gnieźnie

NFZ - Komunikat dla pacjentów korzystających z usług poradni medycznych przy ul. Orcholskiej 66 w Gnieźnie
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne) oraz profilaktyczne programy zdrowotne (mammografia), Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń na terenie miasta. Poniżej zamieszczamy wykaz placówek leczniczych.

Oddział NFZ pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty*.

• Wykaz placówek leczniczych w Gnieźnie

* Podstawa prawna: (Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.))
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki