BIPPiątek, 02.6.2023

XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 kwietnia 2016 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Wręczenie nagrody za wybitne osiągnięcia uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim. Prezentacja powiatowych ośrodków i placówek pomocy społecznej prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne.
 8. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2015.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Jarosławowi Barszcz;
  • w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Krzysztofowi Nowińskiemu;
  • w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Markowi Gazińskiemu;
  • w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Pawłowi Piniarskiemu;
  • w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gnieźnie;
  • w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 marca 2016 r. na uchwałę Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/132/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Gnieźnie;
  • w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2016 r. na uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XII/91/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej, nr XIII/101/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, nr XXIV/149/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w Gnieźnie oraz nr LIII/362/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  • w sprawie: likwidacji Technikum wchodzącego dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie;
  • w sprawie: likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie;
  • w sprawie: likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gnieźnie;
  • w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki