BIPŚroda, 31.5.2023

Podróż w stylu retro GKW ponownie realna

Podróż w stylu retro GKW ponownie realna
która w przyszłości stanowić ma jedną z głównych atrakcji turystycznych naszego regionu.

- Nie można zmarnować dziedzictwa technicznego i tradycji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, której historia sięga XIX wieku – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Należy jednak podkreślić, że ponowne uruchomienie przejazdów turystycznych jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, wymagającym zaangażowania wielu osób, dlatego też z dniem 1 kwietnia zadanie prowadzenia gnieźnieńskiej wąskotorówki przejmie w całości Starostwo Powiatowe. Pragnę jednocześnie w tym miejscu poinformować, iż umowy zawarte z lokatorami mieszkań znajdujących się w budynkach GKW oraz dzierżawcami zostaną w miarę możliwości przedłużone – zaznacza B. Tarczyńska.

Decyzje o zmianach organizacyjnych Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej poprzedziły wykonane przez specjalistów gruntowne analizy stanu technicznego torowiska, taboru i nieruchomości oraz między innymi dokumenty Urzędu Transportu Kolejowego.

- Poprawa funkcjonowania GKW jest jednym z priorytetowych celów jakie stawia przed sobą Zarząd Powiatu – informuje Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Na przestrzeni ubiegłego roku przeprowadziliśmy szereg analiz wykazując możliwości rozwoju, zagrożenia oraz mocne strony naszej wąskotorówki. Nie jest tajemnicą, że pierwszą, a za razem konieczną, inwestycją jest remont torowiska, co pozwoliłoby jeszcze w tym roku uruchomić zawieszone obecnie przewozy turystyczne – mówi wicestarosta J. Berlik.

W pracach nad tworzeniem nowej strategii dla GKW uczestniczył także Paweł Ruszkiewicz, społeczny doradca Zarządu Powiatu ds. Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.

- Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa stanęła dzisiaj zarówno przed zmianami formalnymi i organizacyjnymi, jak również dotyczącymi promocji i marketingu – mówi Paweł Ruszkiewicz. - Zarządzanie Koleją włączone w obszar zadań Starostwa Powiatowego daje pewną gwarancję, że można podjąć się tego wyzwania. Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa jest naprawdę wyjątkowa w skali całego kraju, bo poza ponad 30 kilometrami linii posiada rozbudowany tabor i historyczną, wciąż użytkowaną, infrastrukturę – dodał P. Ruszkiewicz.

O zakresie czekających Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową remontów i zmian organizacyjnych zdecydują możliwości budżetowe powiatowego samorządu oraz dostępność środków zewnętrznych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki