BIPŚroda, 07.6.2023

Niemal 7 mln zł dla Szlaku Piastowskiego

Niemal 7 mln zł  dla Szlaku Piastowskiego
zostanie przeprowadzona kompleksowa promocja tego wizerunkowego produktu Wielkopolski. Środki na realizację powyższych działań będą pochodziły z Unii Europejskiej oraz z samorządu województwa wielkopolskiego.

Oznakowanie turystyczne, obok nowej strony internetowej, będzie jednym z dwóch materialnych efektów zmian, które dokonały się w ostatnich latach na Szlaku Piastowskim. W momencie pojawienia się tablic informacyjnych przy obiektach oraz znaków przy drogach szlak zacznie być identyfikowany nie tylko przez osoby, które uczyniły go swoim celem podróży, ale również (a może nawet i przede wszystkim) przez osoby podróżujące po województwie wielkopolskim. Wielokrotne zetknięcie się z informacją o szlaku, ma wpłynąć na wytworzenie w świadomości osób podróżujących, że przez teren Wielkopolski przebiega szlak o cennych walorach kulturowych dla narodu polskiego.

Decyzję o przekazaniu dodatkowej składki dla WOT w celu realizacji konkretnego działania, czyli oznakowania szlaku, podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na prośbę Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tym sposobem, zostały zapisane odpowiednie środki w Wieloletnim Planie Finansowym samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 600 tys. zł. w roku 2016 oraz 600 tys. zł. w roku 2017. Z uwagi na przypadający w roku 2016 jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w pierwszym roku zostanie oznakowana trasa wschód – zachód od Lubinia przez Gniezno, Trzemeszno do granicy województwa, natomiast w roku następnym trasa północ - południe od Wągrowca przez Gniezno do Kalisza.

Wstępnie oszacowano ustawienie na drogach krajowych, wojewódzkich, ekspresowych łącznie ok. 122 szt. tablic E22 tj. ok. 78 szt. tablic E22A, ok. 30 szt. tablic E22B oraz ok. 14 szt. tablic E22C. Ponadto w ramach realizowanego projektu planuje się oznakowanie 22 obiektów gwarantowanych na Szlaku Piastowskim (nie zakłada się póki co oznakowania obiektów aspirujących).

Na chwilę obecną została przeprowadzona inwentaryzacja odcinka wschód - zachód poprzez wstępne oznaczenie typowanych punktów śladami GPS. Szczegółowa ilość oraz ostateczne miejsca wytypowane do zamontowania znaków może być różna od tych wstępnie oszacowanych.

Szlak Piastowski otrzyma również środki z Unii Europejskiej. Wielkopolska Organizacja Turystyczna otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w ramach Poddziałania 4.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. Wartość projektu wynosi ponad 5,6 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł. będzie pochodziło ze środków UE. Realizację projektu zaplanowano od roku 2016 do roku 2019.

Przedmiotem projektu są szeroko rozumiane działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój wizerunkowego produktu markowego turystyki kulturowej Wielkopolski, jakim jest Szlak Piastowski.

W odpowiedzi na warunki regulaminowe konkursu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprosiła do wspólnej realizacji projektu samorządy lokalne leżące na szlaku. W odpowiedzi na apel WOT, jej partnerami projektowymi zostały następujące jst: Gmina Dominowo, Gmina Pyzdry, Miasto Gniezno, Miasto Konin oraz Gmina Pobiedziska. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

Partnerzy WOT będą realizowali zadania o charakterze infrastrukturalnym. Gmina Dominowo zgłosiła przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych odnoszących się do Kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Gieczu w zakresie ochrony i właściwej ekspozycji reliktów starszej świątyni - konserwacji reliktów starszego kościoła, zamontowanie odpowiednich urządzeń wentylujących, a także poprawy otoczenia kościoła.

Z kolei Gmina Pyzdry zaplanowała stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego w zabytkowym Drewnianym Domu Podcieniowym z II połowy XVIII wieku. Zabytek ma zostać również poddany koniecznym pracom remontowo – adaptacyjnym.

Miasto Gniezno postawiło na stworzenie Traktu Królewskiego – miejskiego szlaku turystycznego łączącego najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w Gnieźnie. Koncepcja Traktu Królewskiego zakłada poprowadzenie trasy koliście od Muzeum Początków Państwa Polskiego poprzez m.in. Plac św. Wojciecha, Wzgórze Lecha, kościół św. Jana, klasztor oo. Franciszkanów, Rynek, Wzgórze Zbarskie, Gnieźninek, Fara. Trasa Traktu Królewskiego ma zostać profesjonalnie oznakowana i wyposażona w system informacji na temat znajdujących się na trasie zabytków oraz nawiązujących do historii Gniezna jako siedziby władców i Pierwszej Stolicy Polski.

Miasto Konin postanowiło zadbać o najstarszy XII w. znak drogowy w Europie, poza granicami dawnego imperium rzymskiego - Słup Koniński. Ma zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane otoczenie słupa związane z jego wyeksponowaniem, obiekt ma zostać zabezpieczony przez działaniami warunków atmosferycznych oraz przed ewentualnymi aktami wandalizmu.

Gmina Pobiedziska przeprowadzi gruntowną modernizację Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego. Powiększony ma zostać teren skansenu w celu wydzielenia odrębnego obszaru dla makiet obiektów nie związanych ze Szlakiem Piastowskim i głównego obszaru dla makiet obiektów znajdujących się na obecnym Szlaku Piastowskim. Zakłada się również stworzenie całkowicie nowych makiet obiektów, które znalazły się na Szlaku Piastowskim w jego aktualnym przebiegu. Obiekt ma zostać ponadto przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także planuje się zakup przewodników audio, które będą posiadały kilka wersji językowych.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna oprócz koordynowania całością projektu będzie również realizowała komponent projektu obejmujący kompleksową promocję Szlaku Piastowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty, które zostały zmodernizowane w ramach realizacji niniejszego projektu. Działania w sferze promocji planuje się przeprowadzić na rynku krajowym. Przewidywane grupy docelowe na rynku krajowym stanowić będą mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki