BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” utworzony!

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” utworzony!
które podjęły uchwały o woli utworzenia i przystąpienia do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, za wiarę we wspólny sukces.
Przekonanie tak dużej liczby samorządów lokalnych do wspólnej idei nie jest sprawą łatwą, stąd dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie, chęć współpracy, za stworzenie szansy na rozwój tego projektu” – powiedziała Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński podczas spotkania założycielskiego Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.


W roku jubileuszu 1050 – lecia chrztu Polski 18 wielkopolskich samorządów powołało Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 15 stycznia br. siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Członkami założycielami klastra zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego: powiaty - gnieźnieński, kościański, średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie - Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno; gminy miejsko-wiejskie - Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno, Września oraz gminy wiejskie - Dominowo, Łubowo, Wągrowiec. Uchwałę o przystąpieniu do klastra podjęła również Rada Miasta Wągrowca. Akces Wągrowca do stowarzyszenia nastąpi zaraz po jego zarejestrowaniu w KRS.

Klaster został powołany w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku na terenie województwa wielkopolskiego, w kraju i zagranicą, zwiększenia liczby turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym idzie zwiększenia dochodów z turystyki.

Liderem procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego jest samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Pierwsze działania w tym kierunku zostały już podjęte w roku 2009, a w 2011 roku marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego powołali Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, która działa do dziś i czuwa nad realizacją podstawowych celów szlaku jako przestrzeni i systemu udostępniania autentycznego dziedzictwa kulturowego.

Jak zaznaczyła Starosta Beata Tarczyńska: „ Jako Starosta Gnieźnieński zdecydowałam o kontynuowaniu podjętych wcześniej działań, doceniając trud poprzedników, jak również wszystkich partnerów samorządowych. Dzięki wspólnemu zrozumieniu i zaufaniu udało się nam dziś zebrać w jednym miejscu, aby w roku jubileuszu chrztu Polski obwieścić wszystkim Polakom, że nasz region miał ogromny wkład w stworzenie podwalin państwa polskiego i że to właśnie tu powstała Polska”.

Z uwagi na zapisy w statucie o zamiarze prowadzenia przez klaster działalności gospodarczej samorządowcy scedowali uprawnienia do prac w nowo tworzonym stowarzyszeniu swoim przedstawicielom. Na spotkaniu założycielskim zostały zatem wybrane władze stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”:

 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska – Prezes Zarządu (przedstawiciel Powiatu Gnieźnieńskiego)
 • Jan Mazurczak – Wiceprezes (przedstawiciel Miasta Poznania)
 • Bartosz Denisewicz – Skarbnik (przedstawiciel Powiatu Kościańskiego)
 • Andrzej Łącki – członek Zarządu (przedstawiciel Miasta Konina)
 • Agata Wierzejska - Holewska -  członek Zarządu (przedstawiciel Miasta Kalisza)
 • Artur Krysztofiak - członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Pobiedziska)
 • Teresa Krysztofiak - członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Dominowo)
 • Małgorzata Bejma - członek Zarządu (przedstawiciel Gminy Wągrowiec)
 • Ilona Dębicka - członek Zarządu (przedstawiciel Powiatu Wrzesińskiego)


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”:

 • Remigiusz Szymczak – Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Gniezna)
 • Edyta Kubiak – Sekretarz (przedstawiciel Gminy Trzemeszno)
 • Joanna Andrzejak – Członek Komisji Rewizyjnej (przedstawiciel Gminy Września)

Docelowo do klastra mają również przystąpić firmy z sektora MSP oraz instytucje naukowo – badawcze.

Powołanie klastra jest efektem trwającego od 2011 roku procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego, unikatowego, jednego z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Przebiega on przez obszar dwóch województw – Wielkopolskę oraz województwo kujawsko – pomorskie. Restytucją szlaku zajęła się Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W wyniku prac Rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości nie związanych z Piastami. Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

Już jesienią, 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego reprezentujące na szlaku odcinki: gnieźnieński, poznański, wrzesiński, kościański, średzki, koniński, kaliski, słupecki i wągrowiecki solidarnie wyraziły wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego od 2015 roku. Po roku współpracy uznano, że dalsza realizacja celów będzie możliwa jedynie wtedy, kiedy zostanie utworzona wspólna organizacja.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki