BIPSobota, 03.6.2023

Priorytety działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w 2016 roku

Priorytety działania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej  w 2016 roku
Plany działania regionalnej organizacji turystycznej zostały zaprezentowane na Walnym Zebraniu Członków WOT w dniu 10 grudnia br. w Poznaniu. Z uwagi na przypadający w roku 2016 jubileusz chrztu Polski działania WOT będą skierowane na promocję turystyki kulturowej Wielkopolski. Kluczowym produktem regionu jest Szlak Piastowski, który aktualnie w wyniku jego przebudowy zyskuje nowy blask i nowy wymiar. Wielkopolska Organizacja Turystyczna już w roku 2015 podjęła działania, w wyniku których w latach 2016 i 2017 Szlak Piastowski na obu trasach od Lubinia przez Gniezno do Włocławka oraz od Wągrowca do Kalisza przez Gniezno zostanie oznakowany znakami turystycznymi E-22. W roku przyszłym zostanie oznakowana nitka wschód - zachód, a w roku 2017 trasa północ - południe. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane do WOT w formie dodatkowej składki (600 tys. zł. w roku przyszłym i kolejne 600 tys. zł. w roku następnym) przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przy okazji warto przypomnieć, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna ma już spore doświadczenie w stawianiu drogowych znaków turystycznych. Zasługą WOT są między innymi znaki E-22 na autostradzie A2 na terenie województwa, w tym m.in. oba znaki kierujące na Katedrę w Gnieźnie przy zjeździe z autostrady w okolicy Wrześni, a także dodatkowo trzeci znak E-22, który pojawił się w tym roku na zjeździe z autostrady na drogę ekspresową S5 w okolicy Poznania. Dwa pierwsze znaki zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych przez WOT, ostatni sfinansowała i postawiła Autostrada Wielkopolski na prośbę władz WOT.

Oprócz oznakowania Szlaku Piastowskiego będą również podjęte inne działania mające na celu promocję tego wizerunkowego produktu Wielkopolski. Już w lutym 2016 roku na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu stoisko Wielkopolski będzie prezentowało Szlak Piastowski i przyszłoroczny jubileusz. Przygotowywane jest obecnie nowe wydawnictwo o Szlaku Piastowskim, w nowym przebudowanym kształcie. Biuro WOT planuje również zorganizowanie mobilnego stoiska promocyjnego Wielkopolski podczas państwowych uroczystości z okazji 1050 - lecia chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu. W związku z tym planowana jest bliższa współpraca z władzami samorządowymi oraz centrami informacji turystycznej w Gnieźnie i Poznaniu.

W roku 2016 Wielkopolska Organizacja Turystyczna będzie kontynuowała również dotychczasową swoją działalność w zakresie promocji drugiego markowego produktu turystycznego regionu, jakim jest Wielka Pętla Wielkopolski. Promocja tego wyjątkowego ringu wodnego nie koncentruje się tylko i wyłącznie na Warcie, Noteci oraz systemie jezior i kanałów łączących obie te rzeki, ale również na ich dopływach, m.in. rzece Wełnie, która rozpoczyna swój początek w jeziorze Wierzbiczańskim w gminie Gniezno, a kończy w Obornikach, gdzie wpada do Warty.

Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski będzie realizowana na różne sposoby, w tym m.in. poprzez organizację wizyt studyjnych, udział w targach wodniackich krajowych i zagranicznych (Boat & Fun w Berlinie, Dusseldorfie, Amsterdamie oraz na targach Wiatr i Woda w Warszawie i Boatex w Poznaniu), działania PR, promocję w Internecie oraz poprzez działalność wydawniczą.

WOT będzie również obecny m.in. na wspomnianych targach Tour Salon w Poznaniu, Glob w Katowicach, czy targach Aktywni 50+ w Poznaniu. Jak co roku zostaną również zorganizowane giełdy turystyczne na terenie Wielkopolski, będzie kontynuowana dotychczasowa działalność wydawnicza. W roku 2016 ponownie zostanie zorganizowany etap regionalny konkursu na najlepszy produkt turystyczny „Certyfikat POT”, a także odbędzie się certyfikacja centrów Informacji Turystycznej na lata 2017/2018.

Zdecydowanie silniejszy akcent zostanie położony na szeroko pojęte działania w Internecie. Aktualnie jest w opracowaniu audyt informatyczny zasobu treści o regionie w Internecie, co ma się przełożyć na opracowanie koncepcji działań promocyjnych Wielkopolski w przestrzeni wirtualnej.

WOT oczekuje ponadto na rozstrzygnięcie kilku konkursów, w ramach których zostały złożone wnioski na projekty dt. promocji Szlaku Piastowskiego, kampanii edukacyjno – informacyjnej związanej z obchodami 1050 – lecia chrztu Polski, promocji dziedzictwa kulinarnego i twórczości tradycyjnej Wielkopolski oraz na przeprowadzenie cyklu warsztatów szkoleniowych na temat rozwoju i promocji produktów turystycznych regionu.

Powiat Gnieźnieński jest członkiem WOT od 2008 roku. Aktywnie wykorzystuje możliwości członkostwa w regionalnej organizacji turystycznej, na wszystkich możliwych płaszczyznach współpracy. Z terenu powiatu członkami WOT są także: Gmina Trzemeszno, sieć hoteli Pietrak, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, firma Media Lokalne oraz Hotel Feniks. Aktualnie w WOT zrzeszonych jest 96 członków, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski, przedsiębiorcy, muzea, stowarzyszenia, uczelnie wyższe. Największą składkę członkowską przekazuje samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Oprac. Agnieszka Rzempała – Chmielewska
Członek Zarządu WOTdrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki