BIPNiedziela, 28.5.2023

Nauczycielskie mianowania

ŚLUBOWANIE

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ślubowanie złożyli następujący nauczyciele:
 1. Andrzejewski Michał
 2. Beśka Edyta
 3. Boguszyńska Lidia
 4. Budzianowski Piotr
 5. Dłutkowska Joanna
 6. Gaweł Teresa
 7. Góral Robert
 8. Gromelska Edyta
 9. Kaniasty Justyna
 10. Kanoniczak Krzysztof
 11. Krystkowiak Tadeusz
 12. Kujawska Monika
 13. Kurkowska Małgorzata
 14. Ks. Kwiatkowski Jan
 15. Maciejewska
 16. Małkowska Małgorzata
 17. Michalczyk Aneta
 18. Miedzianowska Agnieszka
 19. Milewski Przemysław
 20. Nowakowska Justyna
 21. Pietruszewski Tomasz
 22. Rachel Marlena
 23. Schmidt Aleksander
 24. Siedlecka Hanna
 25. Soszyńska Katarzyna
 26. Zielińska Agata

Zgodnie z przepisami prawa oświatowymi nauczyciele aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego muszą odbyć staż w wymiarze 2 lata i 9 m-cy. W roku 2005 ukończyło staż 26 nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu przed komisja powołaną przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. W Skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący
 2. przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
 3. 2 ekspertów
 4. dyrektor placówki z której pochodzi nauczyciel

Wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzamin.

Wydział Oświaty Kultury i Sportu

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki