BIPNiedziela, 28.5.2023

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku


Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, służb, inspekcji i straży omówili między innymi sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2015 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zrealizowały w tym obszarze zadania na kwotę ponad 120 tys. zł.

Na spotkaniu przedstawiono również stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg. W związku z nadchodzącą zimą członkowie Komisji zaapelowali także o wzmożone działania w zakresie pomocy osobom bezdomnym, które w tym okresie narażone są szczególnie na utratę życia i zdrowia.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu oraz plan pracy na 2016 rok.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki