BIPPiątek, 09.6.2023

Dla każdego coś ekologicznego!

Dla każdego coś ekologicznego!
W zmaganiach udział wzięły reprezentacje sześciu placówek specjalnych.

Warsztaty zorganizowane przez Szkolny Klub Przyrody „EKOLUDEK” działający przy SOSW nr 1 w Gnieźnie oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, odbyły się w ramach przedsięwzięcia „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Podobnie jak w latach ubiegłych warsztaty poświęcone były racjonalnej gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia segregacji – mówi Magdalena Musiałowicz, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Naszym celem była edukacja ekologiczna przez dobrą zabawę, a przez to integracja wychowanków różnych ośrodków, rozwijanie ich wrażliwości artystycznej i wyobraźni – dodaje M. Musiałowicz.

W tym roku, w związku z szeroką tematyką, uczestnicy mieli okazję wykazać się pomysłowością na wykorzystanie materiałów, które teoretycznie nie nadają się już do ponownego użytku.

- Muszę przyznać, że wyobraźnia i zaangażowanie uczestników dzisiejszych warsztatów w sprawy ochrony środowiska i ekologii są wręcz ogromne – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Startujące drużyny wykorzystały odpady do stworzenia wielu przedmiotów codziennego użytku, wśród nich: biżuterii, zabawek i instrumentów muzycznych. Dzięki temu powstały wyjątkowe prace, które bez słowa przesady można nazwać innowacyjnymi – zaznacza B. Tarczyńska.

Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła uhonorować wszystkie drużyny pierwszym miejscem. Uczestnicy odebrali z rąk Beaty Tarczyńskiej nagrody rzeczowe i pamiątkowe upominki.

Do warsztatów przystąpiły placówki specjalne z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatu słupeckiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Słupcy.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki