BIPCzwartek, 02.12.2021

Powiat przygotowany na wypadek wystąpienia zagrożeń

W Starostwie. na bazie Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia działa CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego wraz z grupami roboczymi o charakterze stałym i czasowym. Szefem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego jest Starosta Gnieźnieński.

Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada na wyposażeniu urządzenie radiowe z bezpośrednim łączem z Ośrodkiem Kierowania Wojewody. Ponadto posiada notebooka wraz z telefonem komórkowym, który umożliwia połączenie poprzez GPRS z WZK w Poznaniu oraz z gminami Powiatu Gnieźnieńskiego.

Procedury postępowania w przypadku wszelkich zagrożeń są opracowane w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. Są nimi:

 1. Procedura postępowania w przypadku ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach meteorologicznych;
 2. Procedura w przypadku zagrożeń nadzwyczajnych;
 3. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej;
 4. Ogólna procedura reagowania kryzysowego;
 5. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej - katastrofa naturalna - opady atmosferyczne;
 6. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - ekstremalne temperatury - susza;
 7. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - silne wiatry;
 8. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa drogowa;
 9. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - awaria chemiczna;
 10. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - zagrożenie pożarowe;
 11. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa budowlana;
 12. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - niebezpieczna choroba zakaźna ludzi;
 13. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - zagrożenie bioterroryzmem;
 14. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - protesty społeczne;
 15. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - akty terroru;
 16. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - podejrzenie i wystąpienie wścieklizny;
 17. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - choroby zakaźne zwierząt.

Realizując przyjęte w/w procedury Starosta Jacek Kowalski podpisał z lokalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizją stosowne porozumienia o sposobie nagłego przekazywania informacji o występujących zagrożeniach.

Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego istnieje realne zagrożenie skażenia chemicznego poprzez niekontrolowane wyzwolenie się niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh) w wypadku awarii w zakładach pracy, które w procesie technologicznym wykorzystują NSCh oraz w czasie transportu NSCh do tych zakładów. Potencjalne zagrożenie stwarzają cysterny samochodowe przewożące NSCh oraz pojazdy przewożące butle i inne pojemniki, które mogą ulec wypadkowi w czasie transportu, a także obiekty - zakłady pracy posiadające niebezpieczne środki chemiczne. Obiektem - zakładem pracy na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, szczególnego ryzyka jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "DYNEA" w Trzemesznie, która stosuje w swej produkcji niebezpieczne środki w postaci: trójetyloamina TEA, fenol, formalina oraz woda amoniakalna i ług sodowy.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Marek Kosmala

zdjęcie pobrano ze strony www.straz.powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych