BIPWtorek, 30.5.2023

Ciepło może być tanie i ekologiczne

Ciepło może być tanie i ekologiczne
Jak wskazywali organizatorzy spotkania, powiat gnieźnieński to doskonałe miejsce do pozyskiwania i przetwarzania agrobiomasy oraz do sprzedaży gotowych produktów.

- Celem konferencji, która odbyła się dnia 29 września br. w Kiszkowie, a której hasło przewodnie brzmiało „Tanie i ekologiczne ciepło dla Wielkopolan z lokalnej agrobiomasy”, była prezentacja założeń Programu Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji i Przedsiębiorczości (RIS3), modelu działania i współpracy w zakresie wytwarzania oraz wykorzystywania lokalnej agrobiomasy na cele opałowe – tłumaczy Magdalena Musiałowicz, dyrektor wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Zostały poruszone również bardzo ciekawe kwestie praktycznego wdrażania Programów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wypełniania oczekiwań Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE i co ważne możliwości ich finansowania. Nie ma wątpliwości, że biomasę rolną warto wykorzystywać z wielu powodów. Przede wszystkim paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska, natomiast ogrzewanie nią staje się coraz bardziej opłacalne. Ceny biomasy są bowiem konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie jej pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady – wskazuje dyrektor Musiałowicz.

Organizatorami spotkania byli: Roman Długi Koordynator Inicjatywy Klastrowej GREENEVO PARTNER, Beata Tarczyńska Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Tadeusz Bąkowski Wójt Gminy Kiszkowo. - Powiat gnieźnieński jest powiatem rolniczym, a co za tym idzie doskonałym miejsce do produkcji i pozyskiwania biomasy rolnej – mówił reprezentujący starostę gnieźnieńskiego Marcin Makohoński. – Jak się okazuje ma to niemałe znaczenie gospodarcze w naszym powiecie. Wnioski z konferencji są jednoznaczne, potencjał agrobiomasy może stać się już w najbliższych latach wiodącym elementem rozwoju lokalnego. Obecnie bowiem coraz więcej, nie tylko przedsiębiorców, ale i pojedynczych gospodarstw rozważa możliwość wykorzystania produkcji rolniczej do celów energetycznych. Dlatego też koniecznym działaniem wydaje się być wsparcie rynku podaży i popytu przez utworzenie na terenie powiatu gnieźnieńskiego lokalnych centrów biomasy.

Spotkanie w gminie Kiszkowo miało nie tylko wymiar teoretyczny. Po dyskusji nastąpił przejazd do gospodarstwa agroenergetycznego firmy ASKET, gdzie goście mieli możliwość obejrzenia linii technologicznej BIOMASSER podczas pracy, zapoznania się z nowościami i porozmawiania o technologii.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki