BIPPiątek, 09.6.2023

KONSULTACJE

KONSULTACJE
Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018
Na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na stronie Powiatu w zakładce „organizacje pozarządowe” zostały zamieszczone projekty programów wraz z formularzami konsultacji:
  • „Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018”,
  • „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji i przekazywanie ich za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej – obywatelski@powiat-gniezno.pl,
  • faksem – 0614246623
  • poczty tradycyjnej – ul. Jana Pawła II 9/10,62-200 Gniezno, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki