BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne
na spotkanie informacyjne „TANIE I EKOLOGICZNE CIEPŁO DLA WIELKOPOLAN Z LOKALNEJ AGROBIOMASY”, które odbędzie się w dniu 29. Września br. w Kiszkowie.

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom, naukowcom i samorządom oraz instytucjom finansującym, a także społeczeństwu, Programu Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji i Przedsiębiorczości (RIS3), modelu działania i współpracy w zakresie wytwarzania i wykorzystywania lokalnej agrobiomasy na cele opałowe. Na spotkaniu zostaną przedstawione również praktyczne przykłady wdrażania Programów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wypełnianie oczekiwań Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE, a także możliwości finansowania.

DRZWI OTWARTE dla wszystkich zainteresowanych - godz. 9.00 – 14.00. Pokaz pracy maszyn rozdrabniających i brykietujących w Gospodarstwie Agroenergetycznym firmy ASKET w Gniewkowie k/Kiszkowa.

Wydarzeniu towarzyszy spotkanie seminaryjne, w którym uczestniczyć będą wojewódzkie i powiatowe instytucje samorządowe, jednostki naukowo-badawcze, organizacje finansujące programy proekologiczne, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy Wielkopolski.

Zgłoszenia: Koordynator Inicjatywy Klastrowej GREENEVO PARTNER: Roman Długi, firma ASKET, Poznań ul. Forteczna 12A , e-mail: biuro@asket.pl; tel. 61 879-33-93, 61 897-44 -59.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki