BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczące konieczności podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodę Wielkopolskiego systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy.
 8. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2015 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2015 r.
 12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2015r.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Stanisławowi Konopińskiemu;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Ramzesowi Temczukowi;
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Niechan;
  4. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  6. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020.
  7. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środki po przeniesieniach między zadaniami.
  8. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Wrzesińskim dotyczącego kierowania mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Powiatu Wrzesińskiego.
  9. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015-2025.
  10. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 19. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki