BIPWtorek, 30.5.2023

Polsko-żydowskie pojednanie

Jak zaznaczył rabin, nie będzie stwarzał problemów, aby w miejscu ratowania ludzkich szczątków powstała instytucja ratująca ludzi. Zgodnie z zasadami panującymi w religii żydowskiej, gdyby chodziło o realizację innego typu inwestycji (np. hipermarketu) na miejscu dawnego kirkutu, to z pewnością nie wyrażono by zgody na jego budowę. Komendant W. Janusz zapewnił, że dalsze prace będą prowadzone zgodnie z nakazami religii żydowskiej. Wykopane szczątki zostaną złożone w specjalnie przygotowanym betonowym sarkofagu.

Prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologa Pawła Danielewicza wskazują, iż cmentarz żydowski był użytkowany od drugiej połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego to inwestycja, o którą zarówno władze powiatu, jak i komenda straży pożarnej zabiegała od kilku lat. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 6 mln zł.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki