BIPNiedziela, 11.6.2023

Wydział Komunikacji jeszcze bardziej nowoczesny

Wydział Komunikacji jeszcze bardziej nowoczesny
Podczas spotkania z dziennikarzami omówiono między innymi możliwość dokonywania płatności za rejestrację pojazdu, czy wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami kartą płatniczą bezpośrednio u urzędnika. Jak podkreśla Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, jest to duże i od dawna oczekiwane udogodnienie.

Jak zapewnia Małgorzata Pietrzak-Sikorska, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg,już od kilku lat ta bardzo ważna komórka Starostwa Powiatowego, sukcesywnie podnosi swoje standardy. Wszystko po to,aby dostosować się do wciąż nowelizowanych przepisów, a przede wszystkim spełniać oczekiwania interesantów. – W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy między innymi możliwość dokonywania płatności za rejestrację pojazdu czy wydawanie praw jazdy kartą płatniczą bezpośrednio u urzędnika – tłumaczy dyrektor Pietrzak Sikorska. – Zaproponowana przez nas alternatywa płacenia za realizowaną usługę coraz bardziej popularnąkartą spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony klientów wydziału. Od momentu jej uruchomienia z tej formy płatności skorzystało około 200 klientów. Już wkrótce zamierzamy uruchomić elektroniczną, internetową formułę umawiania się na dzień i godzinę rejestracji pojazdu. Wykorzystując internet mieszkańcy będą mogli w sposób bardziej komfortowy umówić się w celu załatwienia wybranej sprawy w wydziale, w dowolnym dla siebie czasie – dodaje dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg.

Zdaniem Jerzego Berlika, wicestarosty gnieźnieńskiego, efektem wspomnianych działań jest jeszcze większa płynność bezpośredniej obsługi klienta indywidualnego. - Poprawę jakości świadczonych usług wprowadzatakże elektroniczna archiwizacja dokumentów w zakresie zbycia pojazdu czy wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami – wyjaśnia wicestarosta Berlik. - Częstość zmian przepisów, ich niejasność w interpretacji powodują dość dużą dezorientację i niejednokrotnie frustrację, wśród tych których bezpośrednio one dotyczą. Dlatego też zamierzamy uruchomić elektroniczna platformę usytuowaną w holu urzędu i w Wydziale Komunikacji i Dróg, na której będą wyświetlane bieżące zmiany przepisów wraz z ich urzędniczą interpretacją – mówi Jerzy Berlik.

Jak przypomina Wicestarosta – mając na uwadze potrzeby mieszkańców –Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, złożyła do Prezydenta Miasta Gniezna wniosek o włączenie częściowe do strefy parkowania ulicy Jana Pawła II (z zaznaczeniem, że część ulicy bezpośrednio przed budynkiem Starostwa Powiatowego nie będzie objęta strefą płatnego parkowania). Ta propozycja została ujęta w polityce parkingowej Gniezna. Odpowiadając na potrzeby osób niepełnosprawnych, Starosta Gnieźnieński zwróciłasię również z wnioskiem o wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreślił, że podejmowane w Wydziale Komunikacji i Dróg działania służą temu, aby poziom świadczonych usług przewyższał oczekiwania mieszkańców. W tym celu przeprowadzanesą badania dotyczące oczekiwań interesantów i co ważne zbierane są również uwagi pracowników ukazujące możliwości usprawnienia realizacji zadań.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki