BIPNiedziela, 28.5.2023

Śpiewająco o ekologii

Śpiewająco o ekologii
Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński oraz Adam Serwatka – Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko. „Jestem przekonana, że podczas dzisiejszych występów wykonawcy zachęcą wszystkich do większej troski o otaczające nas środowisko i pobudzą do intensywniejszego działania na rzecz jego ochrony” – podkreśliła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński.„Mam nadzieję, że dzisiejszy ekologiczny festiwal dostarczy Wam dużo uśmiechu i radości. Jest to również doskonała okazja do nawiązania serdecznych przyjaźni i wymiany doświadczeń artystycznych” – dodała B. Tarczyńska.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Włodzimierz Jankowski – Prezes Koła Łowickiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie. Punkty przyznawano na podstawie: doboru repertuaru, poziomu warsztatu wykonawczego i interpretacji wokalno-scenicznej.
Po wnikliwych naradach komisja konkursowa nagrodziła eko-artystów w następujących kategoriach:

najpiękniejsza piosenka o tematyce ekologicznej:
  • Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku„Duszki Leśne”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie, „Eko – piosenka edukacyjna”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie „Pamiętajcie o ogrodach”
ciekawa aranżacja wykonywanego utworu:
  • Szkoła Podstawowa nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie „Chodź, pomaluj mój świat”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczyw Wągrowcu „Przyroda”
wyjątkowy styl i poczucie rytmu:
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr2 w Gnieźnie „Planeta piękna kwiatów”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku „Szła dzieweczka do laseczka”
ogólny wyraz artystyczny uczestników:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku „Jadą rowery”
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy „Pamiętajcie o ogrodach”
Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przedstawili, przygotowany z wychowawcami, program artystyczny. Zaśpiewali bowiem piosenki pełne kwiatów, ogrodów i ekologii, ilustrowane ciekawymi strojamii tańcem.

Wśród zaproszonych gości festiwalu byli: Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo, Paweł Jerzy Lubbe – pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy placówek biorących udział w festiwalu, przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno oraz Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie”. O szczegóły przebiegu imprezy dbał Przemysław Dębowski pełniący obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kłecku.

Festiwal dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki