BIPSobota, 10.6.2023

U progu wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej

U progu wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej
W miniony czwartek, dnia 21 maja br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie podsumowano mijającą kadencję izb rolniczych w wymiarze powiatowym.

Na zaproszenie starosty Beaty Tarczyńskiej i wicestarosty Jerzego Berlika w spotkaniu wzięli udział członkowie Gnieźnieńskiej Izby Rolniczej wraz z jej przewodniczącym Zbigniewem Stajkowskim. Uczestniczyła w nim również Wioletta Melcer, kierownik biura powiatowego WiR. – Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie, której kadencji upływa za niespełna kilka dni liczy obecnie osiemnastu członków – tłumaczy Zbigniew Stajkowski. –Podsumowując nasze działania na przestrzeni mijających lat muszę uczciwie przyznać, że był to bardzo aktywny czas. Na czym się koncentrowaliśmy? Pomagaliśmy między innymi mieszkańcom powiatu pokrzywdzonym podczas wyceny gruntów pod budowę trasy S5. Podejmowaliśmy rozmowy i akcje, także w formie protestów, dotyczące lokalnych problemów rolniczych – w tym sprzedaży bezpośredniej, jak i obrony polskiej ziemi. Ważne były również doroczne działania na rzecz szacowania szkód upraw rolnych, a także nasz udział w komisjach rozjemczych i komisjach klęskowych. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim członkom za pracę w radzie, za poświęcony czas i merytoryczne zaangażowanie się w działania samorządu rolniczego, jaki tworzyliśmy. – dziękował przewodniczący Stajkowski.

Za współpracę z przedstawicielami rolników podziękowała również Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński. – Dziękując za dotychczasową współpracę wyrażam nadzieję, że także z nowo wybranymi członkami Rady Powiatowej WiR będzie ona równie skuteczna i efektywna – mówiła starosta Tarczyńska. - Jeszcze raz dziękuję za wszelkie działania na rzecz wpierania rozwoju polskiej wsi. Za podtrzymywanie pięknych tradycji rolniczych tak bardzo wyróżniających Wielkopolskę spośród innych regionów naszej Ojczyzny.

Na zakończenie spotkania wszystkim członkom Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostały wręczone okolicznościowe listy z podziękowaniami podpisane przez Piotra Walkowskiego, Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki