BIPNiedziela, 04.6.2023

PUP w Gnieźnie otrzymał dodatkowe środki dla bezrobotnych

PUP w Gnieźnie otrzymał dodatkowe środki dla bezrobotnych
,będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, oraz na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Programem na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, objętych będzie 37 osób zarejestrowanych w gnieźnieńskim PUP. Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu:
  • Zaplanowano spotkania indywidualne w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do działania - ustalony zostanie dla uczestników profil pomocy,
  • Wszyscy uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym oraz zostaną opracowane Indywidualne Plany Działań,
  • 10 osób będzie mogło ubiegać się o staże,
  • 10 osób zostanie skierowanych na roboty publiczne,
  • 15 osób skorzysta ze szkolenia „Recepcjonista”,
  • 2 pracodawców będzie mogło ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Celem programu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
Programem objętych będzie 20 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.Program realizowany będzie do 31.12.2015r.

W ramach programu:
  • Zaplanowano spotkania indywidualne w celu określenia predyspozycji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do działania - ustalony zostanie dla uczestników profil pomocy,
  • Wszyscy uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym oraz zostaną opracowane Indywidualne Plany Działań,
  • 2 osoby będą mogły uzyskać dotacje,
  • 18 osób będzie mogło ubiegać się o staże.
Zainteresowane osoby zapraszamy do pośredników pracy-doradcy klienta – pokoje: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, tel. (61) 426-16-49, 426-44-34, fax 426-11-62, e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki