BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
W związku z niedawnym wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce na ulicy Poznańskiej w Gnieźnie, tematem posiedzenia było bezpieczeństwo na drogach powiatu gnieźnieńskiego. W spotkaniu, oprócz członków Komisji, udział wzięli:
  • Krzysztof Gruszczyński – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
  • Wojciech Dams - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Gnieźnie
  • Jan Socha – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
  • Radosław Krawczyk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przedstawił skalę zdarzeń oraz przyczyny wypadków drogowych w powiecie oraz omówił działania, podejmowane przez Policję w celu poprawy sytuacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na drodze krajowej nr 5 na ulicy Poznańskiej. Przedstawiciel Prokuratury wyraził opinię, że dobrym rozwiązaniem byłoby ograniczenie prędkości oraz sygnalizacja świetlna zintegrowana w tym rejonie.

Do tematu odniósł się przedstawiciel GDDKIA Oddział w Poznaniu, który potwierdził otrzymanie wniosku o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Topolowej i ulicy Warzywnej. Niestety Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ze względu na brak środków finansowych nie ujęło tego zadania na 2015 rok. Ponadto zaproponował wystawienie radaru przez Straż Miejską na omawianym odcinku drogi.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Gnieźnie zauważył, że nie tylko infrastruktura ma wpływ na liczbę wypadków, ale także po części uczestnicy ruchu drogowego, którzy znając warunki nie zawsze dostosowują do nich styl jazdy.

Na zakończenie Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu Starosty Gnieźnieńskiego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Poznańskiej z ulicą Topolową i Bluszczową oraz sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ulicy Warzywnej.

Ponadto do czasu zrealizowania wniosku o sygnalizację świetlną Komisja zaproponowała wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego do:
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia oznakowania terenu zabudowanego na ulicy Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Kiszkowską
  • Inspekcji Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru stacjonarnego
  • Prezydenta Miasta Gniezna o przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli radarowej na ulicy Poznańskiej
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwrócili się do przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 Gniezno–Września. Droga ta wymaga modernizacji, budowy chodników, przebudowy skrzyżowań, ze szczególnym uwzględnieniem Szczytnik Czerniejewskich.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki