BIPCzwartek, 01.6.2023

Ułatwienia dla sprzedawców bezpośrednich

Ułatwienia dla sprzedawców bezpośrednich
Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Gniezna.

Dzisiejsze spotkanie zorganizowane wspólnie z Urzędem Miejskim w Gnieźnie jest odpowiedzią na postulaty rolników z powiatu gnieźnieńskiego, które były zgłaszane u progu 2015 roku – powiedziała Beata Tarczyńska Starosta Gnieźnieński otwierając konferencję – Jednym z bieżących i wymagających szybkiego działania problemów jest właśnie sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych na terenie naszego miasta. Mowa tu o nieprzetworzonych produktach pochodzących z własnej uprawy lub hodowli przeznaczonych bezpośrednio dla pojedynczych konsumentów lub lokalnych zakładów detalicznych – tłumaczyła Pani Starosta.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca charakterystyki obszarów rolniczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, którą omówił wicestarosta Jerzy Berlik. Należy podkreślić, że użytki rolne stanowią w powiecie gnieźnieńskim 90237 ha (co stanowi 71,98% obszaru powiatu), z czego najwięcej stanowią grunty pod zasiew (82746,41 ha). Kolejnym punktem spotkania było omówienie zasad sprzedaży bezpośredniej oraz regulujących je norm prawnych, którego dokonała Grażyna Konieczna z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradczy w Gnieźnie. – Na poziomie produkcji podstawowej produkty przygotowywane do sprzedaży można poddawać zabiegom wpływającym na ich lepszą prezentację – tłumaczyła Grażyna Konieczna. – Chodzi o mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie, czy suszenie nasion. Nie można natomiast dokonywać czynności, które zmieniają produkt. Mowa tu na przykład o obieraniu ziemniaków, krojeniu marchewek, czy pakowaniu sałaty w woreczki. Nie można również stosować gazów konserwujących, czy też obróbki termicznej – tłumaczyła przedstawicielka WODR.

W trakcie czwartkowego spotkania, nie zabrakło dyskusji na temat warunków sprzedaży produktów rolnych na targowiskach miejskich w Gnieźnie. Rozmawiano o lokalizacjach, gdzie rolnicy mogliby dodatkowo wystawiać swoje produkty. Jak zaznaczył Jarosław Grobelny, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, istnieje możliwość zwiększenia przestrzeni handlowej dla rolników oraz dostosowanie do ich potrzeb czasu sprzedaży. Będzie można również negocjować krótsze umowy wynajmu powierzchni handlowej.

W konferencji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem rolników, ogrodników i producentów rolnych wzięli również udział między innymi przedstawiciele agencji i służb rolnych, radni powiatu gnieźnieńskiego, związkowcy oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki