BIPCzwartek, 01.6.2023

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Podczas wspólnego posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „Bezpieczny Powiat” za rok 2014.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach swych ustawowych kompetencji przyjęła projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 „Bezpieczny Powiat”. Program, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Uczestniczący w posiedzeniu zapoznali się z nowym Planem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego, który po uzgodnieniu ze służbami, strażami i inspekcjami zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu celem zatwierdzenia. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2015 rok oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2015 rok.

Na zakończenie podjęto decyzję o kontynuowaniu ograniczenia ruchu kołowego na ulicy Wrzesińskiej od Ronda Olimpijczyków do ulicy Cymsa w Gnieźnie podczas organizowanych zawodów żużlowych.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki