BIPŚroda, 31.5.2023

XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Ochrona środowiska - stan ogólny w Powiecie Gnieźnieńskim oraz wspólna gospodarka odpadami w ramach Związku Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego.
  8. Informacje:
   • o gospodarce łowieckiej w powiecie
   • o działaniach Społecznej Straży Rybackiej
   • SANEPID-u.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz uchwalenia jego tekstu jednolitego;
   • w sprawie: ustanowienia "Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Mieleszyn;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Witkowo;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Niechanowo;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Miasta Gniezna;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo;
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Rady Miejskiej Gminy Kłecko na remont chodnika przy ul. Czarneckiego w Kłecku;
   • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/205/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przekazania realizacji inwestycji: modernizacja drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo Gminie Kiszkowo;
   • w sprawie: nadania statutów szkołom policealnym;
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Gniezna na realizację programu p.n. "Usługi doradcze dla osób rozpoczynających działalność gospodarcza";
   • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na realizacje projektu ze Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.2 "Utworzenie punktów widokowych"
   • w sprawie: przyjęcia "Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego" na lata 2006-2013;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością drogową;
   • w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością drogową;
   • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
  10. Interpelacje i zapytania Radnych.
  11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  12. Wolne głosy i informacje.
  13. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący
  Rady Powiatu
  Jerzy Nadoliński

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki