BIPNiedziela, 04.6.2023

Dar szpiku – dar życia

Dar szpiku – dar życia
Takie założenie towarzyszyło warsztatom, które odbywały się od początku 2015 roku w 10. szkołach prowadzonych przez Powiat. Uczestniczyło w nich ponad 720 uczniów. Warsztaty poprzedzały aktualnie trwające w szkołach akcje poboru krwi w ramach projektu „Błękitna krew”, podczas których zdecydowane osoby mogą, nie tylko oddać krew, ale i zapisać się w bazie dawców szpiku kostnego.

W piątek, 6 marca 2015 roku, odbyło się kolejne spotkanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu z przedstawicielami Fundacji DAR SZPIKU im. Anny Wierskiej z Poznania. Maria Homan, koordynatorka poznańskiej Fundacji DAR SZPIKU i wolontariusz Adam Kaczmarek omówili zasady honorowego dawstwa szpiku, które w przyszłości może być dla kogoś darem życia. Dla uczniów było to 10. spotkanie na ten temat. Poza wizytami w szkołach, przedstawiciele Fundacji spotkali się także z pracownikami gnieźnieńskiego Starostwa.

Serdecznie dziękujemy Marii Homan, współpracującej ze Starostwem Powiatowym przy realizacji projektu „Błękitna krew” oraz wolontariuszom: Adamowi Kaczmarkowi i Mateuszowi Korzybskiemu za przybliżenie uczestnikom warsztatów swoich osobistych doświadczeń.

Propagowanie idei honorowego dawstwa szpiku kostnego wzbudziło żywe zainteresowanie wszystkich uczestników. Więcej o działalności Fundacji na: www.darszpiku.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/druzynaszpiku
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki