BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Powiat Gnieźnieński po raz szósty z HIT-em Promocji Regionu!

Powiat Gnieźnieński po raz szósty z HIT-em Promocji Regionu!
Nagrody HIT-a za rok 2014 otrzymały również cztery firmy z terenu powiatu.

HIT Promocji Regionu dla Powiatu Gnieźnieńskiego został przyznany Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie za promowanie własnego potencjału społeczno – gospodarczego oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu, szczególnie wyróżniających się w różnych dziedzinach gospodarki. To wyjątkowe wyróżnienie ustanowione przez organizatorów konkursu jest przyznawane od 2009 roku.

Uroczysta Gala podsumowująca XX. jubileuszową edycję konkursu odbyła się w dniu 3 marca br. w auli UAM w Poznaniu. Podczas uroczystości wręczono laury podmiotom, które zostały zarekomendowane i zweryfikowane przez kapitułę konkursu. Swoją obecnością uroczystość uświetniły władze wojewódzkie z Wielkopolski oraz z Województwa Lubuskiego. Atrakcją wieczoru był występ wokalistki Ani Wyszkoni. Galę poprowadziła znana dziennikarka i prezenterka Ewa Siwicka.

Wśród tegorocznych laureatów z terenu powiatu gnieźnieńskiego znalazły się cztery firmy:
  1. PPHU Lismar Sp. z o.o. (HIT 2014 II-stopnia, za: rozwój eksportu i rozbudowę sieci dystrybucji armatury wodociągowej);
  2. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych „Energo - Tech” (tytuł Rubinowy HIT 2014 z dwiema gwiazdami, za: wykonawstwo sieci energetycznych i automatyki przemysłowej o wysokich parametrach jakościowych);
  3. Biuro Rachunkowe „Profit” Magdalena Bosacka (Hit 2014 II-stopnia, za: wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne do obsługi on-line podmiotów gospodarczych);
  4. Centrum Finansowo-Doradcze „FINexpert” Michał Kałuża (Rubinowy HIT 2014 za: wysoką jakość obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie dokumentacji księgowej, finansowej i pracowniczej, doradztwo księgowe i gospodarcze oraz szkolenia dla rolników z zakresu księgowości i finansów).
Starosta Gnieźnieński każdego roku typuje kandydatów do nagrody spośród laureatów organizowanego co dwa lata konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Wnikliwa weryfikacja firm na etapie konkursu powiatowego ma niewątpliwie wpływ na dalsze sukcesy przedsiębiorców na poziomie regionalnym, a nawet ogólnopolskim.

Powiat Gnieźnieński, oprócz sześciu HIT-ów Promocji Regionu zdobytych w latach 2009 – 2014, ma również na swoim koncie inne nagrody zdobyte w ramach tego konkursu:
  • HIT za dokonania w zakresie przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnych w podległych jednostkach oświatowych (rok 2004)
  • HIT za „Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły” (rok 2009)
  • Kryształowy HIT za przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i radykalne podniesienie standardu obsługi klienta oraz warunków pracy personelu (rok 2011)
  • Rubinowy HIT za rewitalizację obszaru powojskowego – budynku dawnych koszar
  • Regimentu Piechoty Pomorskiej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 (rok 2013)
Zarówno założenia, jak i regulamin konkursu, ulegały przez lata pewnym modyfikacjom. Jednak jego istota i cel pozostały niezmienne. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne.

Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm oraz urzędów, zespołów i poszczególnych osób.

Organizatorem projektu „Gospodarczo-Samorządowy HIT” jest Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT (dawniej Agencja Promocyjna PUNKT S). Agencja Promocyjna PUNKT S była pomysłodawcą przedsięwzięcia i organizatorem konkursu od 1995 roku w Wielkopolsce, od 1999 roku w województwie kujawsko-pomorskim, od roku 2003 w województwie lubuskim, a od roku 2004 również w województwie pomorskim.

Partnerami przy organizacji projektu są samorządy terytorialne, podmioty zajmujące się analizą gospodarczą przedsiębiorczości, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rozwoju regionalnego, lokalnych mediów oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych życiem gospodarczym i samorządowym.

Przyznawane nagrody to: tytuł HIT, tytuł Kryształowy HIT, tytuł Rubinowy HIT, tytuł Złoty HIT, tytuł Platynowy HIT oraz nagrody specjalne. Laureaci otrzymują prawo do wykorzystywania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku graficznego HIT.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki