BIPSobota, 03.6.2023

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi z powiatu gnieźnieńskiego

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymi z powiatu  gnieźnieńskiego
, zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w spotkaniu, dotyczącym idei sieciowania oraz wzmacniania lokalnych organizacji społecznych.

Jak zaznacza Justyna K. Ochędzan, Prezes WRK ZOP, spotkanie adresowane jest do przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych z powiatu gnieźnieńskiego, którym bliska jest idea sieciowania i wspólne działania na rzecz wzmocnienia sektora obywatelskiego.

Program spotkania:
  • Powitanie uczestników spotkania przez przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz przez Prezesa WRK ZOP.
  • Przedstawienie federacji - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) oraz korzyści z członkostwa w sieci WRK ZOP.
  • Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych w powiecie gnieźnieńskim (m.in. aspekt współpracy wewnątrz środowiska pozarządowego oraz współpracy z samorządem).
  • Prezentacja oferty merytorycznej dla NGOs oraz oferowanego wsparcia rzeczowego.
Wspólna dyskusja na temat potrzeb środowiska jest cenną wskazówką w planowaniu zarówno wsparcia merytorycznego dla organizacji jak i działań rzeczniczych. Sieć działająca w Wielkopolsce od 20 lat aktywnie włącza się w tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju organizacji. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza do tworzenia silnego i samorządnego sektora, który potrafi skutecznie działać w środowisku lokalnym i współpracować z administracją.

Wszelkich informacji na temat spotkania oraz członkostwa w WRK ZOP udziela: Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu u powiatowego koordynatora.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki