BIPNiedziela, 28.5.2023

Turystyka – wspólną sprawą, czyli powstała Powiatowa Rada ds. turystyki

Turystyka – wspólną sprawą, czyli powstała Powiatowa Rada ds. turystyki
Głównym celem jej działania ma być wdrożenie w życie zapisów zaktualizowanej w roku 2014 Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego, która obowiązuje do roku 2020.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu oraz eksperci z dziedziny turystyki, jak również przedstawiciele branży.

Do głównych zadań Rady należeć będzie:
  • Egzekwowanie zapisów Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.
  • Doradztwo i opiniowanie wniosków dt. wspólnych działań jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki.
  • Inicjowanie działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na turystykę i wizerunek marki Powiatu Gnieźnieńskiego jako miejsca, gdzie powstała Polska.
  • Sygnalizowanie problemów z zakresu turystyki Staroście Gnieźnieńskiemu.
  • Proponowanie mechanizmów skutecznej współpracy sektora turystyki z jednostkami samorządu terytorialnego (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, środowiska twórcze itp.).
W związku z tym, że w skład Rady wchodzą osoby, które specjalizują się w różnych dziedzinach turystyki spośród członków Rady wyłoniono zespoły robocze ds. konkretnej gałęzi turystyki:
  • Zespół ds. turystyki kulturowej
  • Zespół ds. turystyki aktywnej
  • Zespół ds. pakietyzacji usług
Zespoły mają przygotowywać materiały do dyskusji na kolejne spotkania Rady, inicjować nowe rozwiązania i sygnalizować potrzeby do zrealizowania przez konkretne podmioty.

Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczących poszczególnych zespołów w osobach: Ramzes Temczuk (zespół ds. turystyki kulturowej), Maria Brykczyńska (zespół ds. turystyki aktywnej) oraz Katarzyna Jórga (zespół ds. pakietyzacji usług).

Rada ma się spotykać co najmniej dwa roku w roku, a jej prace mają koncentrować się głównie w ramach zespołów roboczych.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki